Prăznuirea Sfinţilor Martiri Brâncoveni la Catedrala Episcopală

În seara zilei de vineri, 15 august, la Catedrala Episcopală din Slatina, Preasfinţitul Episcop Sebastian a participat la slujba Vecerniei, iar a doua zi a săvârşit Sfânta Liturghie, la praznicul Sfinţilor Martiri Brâncoveni.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a subliniat importanţa jertfei Sfinţilor Brâncoveni, Ocrotitori ai Eparhie Slatinei şi Romanaţilor: „Cu ajutorul lui Dumnezeu, în această zi sfântă, după praznicul Adormirii Maicii Domnului, cinstim pe Sfinţii Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod Brâncoveanu, Constantin, Ştefan, Radu şi Matei şi Ianache Sfetnicul. Aceşti sfinţi din neamul nostru, născuţi chiar în aceste ţinuturi, au devenit apărători ai legii noastre ortodoxe strămoşeşti − atât în ţară, cât şi dincolo de hotarele ei −, arătându-se mărturisitori ai credinţei, după cum îndemna Mântuitorul nostru Iisus Hristos: „Cel care va mărturisi despre Mine înaintea oamenilor, şi Eu voi mărturisi despre el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri” (Mt. 10, 32).

Sfântul Constantin Brâncoveanu a fost chemat să fie conducătorul, voievodul, sau cel care rânduieşte tot ceea ce este bine şi de folos pentru întreaga ţară. Trebuie reţinut că el a înscris cea mai frumoasă epocă din istoria românească − epoca brâncovenească.

În urmă cu fix trei veacuri, marele domnitor, dimpreună cu fiii săi şi cu sfetnicul Ianache, a primit cununa muceniciei, astfel încununându-şi toată osteneala sa de o viaţă pentru Biserică și pentru ţară. Când i s-a cerut, s-a lepădat de cele pământeşti, trecând peste toate încercările, cu bărbăţie şi curaj, dar mai ales prin aceea de a vedea cu proprii ochi cum copii săi, pe care i-a născut şi i-a crescut, i-a învăţat şi i-a educat − care trebuiau să ducă mai departe moştenirea şi învăţătura sa –, au fost ucişi prin tăierea capetelor, din porunca sultanului. Aşadar, prin jertfa lor, Sfinţii Martiri Brâncoveni au ajuns în Împărăţia lui Dumnezeu, primind de la Hristos cununa cea neveștejită”.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, Preasfinţia Sa a hirotesit în Iconom Stavrofor pe preacucernicii părinţi, ostenitori în cadrul Centrului Eparhial: Pr. Constantin Aldea – Consilier Social, Pr. Alin-Gheorghe Ghiţurin – Consilier Juridic, Pr. Constantin-Cristi Alexe – Inspector Eparhial, Pr. Răzvan-Florin Geamănu – Protoiereu al Protoieriei Slatina I, Pr. Florin Dincă şi Pr. Răducu-George Popa – slujitori la Catedrala Episcopală, iar pe Părintele Marius-Nicolae Păun – Consilier la Sectorul Bunuri şi Patrimoniu Bisericesc – l-a ridicat la rangul de Arhidiacon.