Biserica filie a Parohiei Jugaru a fost  resfinţită

Luni, 27 octombrie, la prăznuirea Cuviosului Dimitrie cel Nou din Basarabi, Preasfinţitul Episcop Sebastian a resfinţit biserica „Sfânta Parascheva” − Zăvoi, filie a Parohie Jugaru, com. Optaşi-Măgura.

În cuvântul de învăţătură, după Sfânta Liturghie, Preasfinţia Sa a istorisit viaţa Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştiului, ale cărui moaşte se află în Catedrala Patriarhală: „Pe acest sfânt, Dumnezeu l-a proslăvit şi, din omul obişnuit şi necunoscut al secolului al XIII-lea, precum a fost, se vorbeşte astăzi despre el în lumea întreagă, iar sfintele sale moaşte sunt venerate de milioane de creştini, mai ales în aceste zile ale prăznuirii sale. Om cu atâta credinţă, cu atâta rugăciune şi viaţă sfântă, Cuviosul Dimitrie cel Nou a devenit părtaş sfinţeniei dumnezeieşti, încât Cel de sus a binecuvântat ca trupul lui să rămână pentru totdeauna nestricat. Asemenea lui, fiecare dintre noi, indiferent de poziţia socială, dacă îl primim pe Dumnezeu în inimile şi în vieţile noastre, putem deveni sfinţi”.

Pentru efortul depus la renovarea şi înfrumuseţarea bisericii, Preasfinţia Sa a ridicat la rangul de Iconom Stavrofor pe Părintele Paroh Florea Gheorghe-Laurenţiu, a acordat Diploma de ctitor dlui Primar Scurtu Marin şi a înmânat Distincţia de vrednicie dnei manager Dumitrescu Aurica, dlui Bălănescu Teodor, dnei Dr. Ioniţă Cristina şi dnei Marinescu Valentina.