Biserica Parohiei Creţeşti a fost târnosită

Duminică, 2 noiembrie, Preasfinţitul Episcop Sebastian a târnosit biserica „Sfinţii Voievozi” a Parohiei Creţeşti din com. Sprâncenata.

În cuvântul de învăţătură, la sfârşitul Sfintei Liturghii, Preasfinţia Sa a tâlcuit evanghelia Duminicii a XXII-a după Rusalii,  despre pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr: „Evanghelia de astăzi este o mare dramă! Se poate ajunge din fericirea aceasta pământească, atât cât este ea − pentru unii mai puţină, pentru alţii mai multă − în iad. Şi tragedia este cu atât mai mare cu cât starea de dincolo va fi definitivă şi veşnică. Până la Judecata Universală, rugăciunile Bisericii pentru cei morţi încă mai pot ajuta celor care au luptat câtuşi de puţin pentru mântuire, dar nu mai pot schimba substanţial starea celor care s-au dus cu totul nepregătiţi. Starea acestora din urmă, chiar dacă ne doare şi nu ne place să o auzim, este definitivă, căci, cred că fiecăruia dintre noi, omeneşte gândind, ne-ar fi plăcut ca Avraam să fi fost mai milostiv cu bogatul şi să nu-i respingă rugăminţile. Să-l fi lăsat, adică, pe Lazăr, să potolească fie şi pentru o clipă chinurile aceluia şi să-i fi îngăduit să meargă pe pământ ca să „trezească” pe mulţi prin relatarea chinurilor bogatului.

Dragii mei, să luăm în serios viaţa de creştini, căutând să slujim lui Dumnezeu cu toată fiinţa noastră! Să începem, fiecare după putere, să lucrăm binele, conştienţi că în lumea cealaltă, în mod firesc şi ca o continuare, nu vom putea duce decât viaţa pe care ne-am deprins încă de aici să o ducem. Dacă am deprins doar păcatul, în viaţa de dincolo nu vom putea „culege” decât numai roadele păcatului − nefericirea şi neîmplinirea. Dacă, însă, am deprins binele, vom moşteni Împărăţia Binelui”.

Pentru efortul depus la renovarea şi înfrumuseţarea bisericii, Preasfinţia Sa a ridicat la rangul de Iconom pe Părintele Paroh Cătănoiu Angheluş şi a acordat Distincţia de Vrednicie: familiei Gheorghiţa Gheorghe şi Bogdan Şchiopu, familiei Stelian şi Anca-Veronica Ion, d-lui Mihail Cătănoiu, d-nei Ioana Cârstea, d-rei Constantina Gheorghe, d-lui Constantin Mitrache, d-lui epitrop Constantin Chirea, d-lui Teodor Codin, d-lui Constantin Urianu, d-nei Gabriela Sima şi d-nei Valentin Tudor.