Întrunirea Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor

Joi, 29 ianuarie, la hotelul „Bulevard Prestige” din Slatina, a avut loc întrunirea anuală a Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor, organ deliberativ care are în componenţă 30 de membri: 10 clerici şi 20 de laici din judeţul Olt. Adunarea, prezidată de către Preasfinţitul Părinte Sebastian, a fost împărţită în cinci comisii: administrativ-bisericească; cultural-educaţională; economică, bugetară şi patrimonială; social-filantropică şi organizatorică; juridică şi de validare.

Şedinţa a început cu oficierea slujbei de Te-Deum. După apelul nominal şi prezentarea biografiei Dlui Prof. Traian Zorzoliu − fost membru al Adunării Eparhiale, trecut la cele veşnice − s-a procedat la expunerea dărilor de seamă anuale privind activitatea Episcopiei, împărţită pe şapte sectoare.

Astfel, au prezentat activitatea: Pr. Ion Rizea – Sectorul Administrativ-bisericesc; Pr. Lucian Ducă – Sectorul Construcţii şi Monumente Bisericeşti; Pr. Mădălin Vărzaru – Sectorul Economic; Pr. Alin Ghiţurin – Sectorul Juridic; Arhid. Marius Păun – Sectorul Bunuri şi Patrimoniu; Pr. Dan Camen – Sectorul Cultural; Pr. Constantin Aldea – Sectorul Social.

Convocarea Adunării Eparhiale se face o dată pe an, pentru a se analiza şi evalua activitatea fiecărui sector al Episcopiei din anul anterior şi pentru a fi aduse la cunoştinţă viitoarele proiecte.