Episcopia Slatinei şi Romanaţilor a împlinit şapte ani de activitate

Miercuri, 25 martie, la praznicul Bunei Vestiri, Episcopia Slatinei şi Romanaţilor a împlinit şapte ani de activitate, prilej cu care în Catedrala Episcopală din Slatina a fost oficiată Sfânta Liturghie arhierească de către şapte ierarhi: ÎPS Irineu − Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, ÎPS Varsanufie – Arhiepiscopul Râmnicului, PS Nicodim – Episcopul Severinului şi Strehaiei, PS Andrei – Episcopul Covasnei şi Harghitei, PS Sebastian – Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, PS Gurie – Episcopul Devei şi Hunedoarei şi PS Emilian Lovişteanul – Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, înconjuraţi de un ales sobor de preoţi şi diaconi.

În cuvântul său de învăţătura, ÎPS Irineu a subliniat rolul pe care Maica Domnului l-a avut în iconomia mântuirii, învrednicindu-se a zămisli pe Însuși Mântuitorul Iisus Hristos Dumnezeu-Omul: „Sărbătoare de astăzi ne aduce aminte de momentul când Fiul lui Dumnezeu s-a făcut Fiu al Preasfintei Născătoare. Din acel moment Dumnezeu a binevoit să se facă om, asemenea nouă − în afară de păcat − şi să ne cuprindă pe toţi în persoana Sa, ca să ne răscumpere din robia morţii, a stricăciunii şi a diavolului şi să trăim iarăşi în comuniune cu Tatăl cel Ceresc.

La Buna Vestire s-a împlinit planul prin care Preasfânta Treime a realizat sfinţirea şi îndumnezeirea omenirii, plan pregătit din veac „în multe rânduri, şi în multe chipuri” (Evr. 1, 1), aşa precum ne spune Sfântul Apostol Pavel. Însă, „în zilele acestea mai de pe urma ne-a grăit nouă prin Fiul” (Evr. 1, 2).

Aşadar, este o pregătire atât din punct de vedere al neamului omenesc, cât şi din punct de vedere al strămoşilor de-Dumnezeu-Născătoarei, din care Maica Domnului avea să se nască. Ştim că Duhul Sfânt a lucrat în lume prin profeţi, prin drepţi, prin patriarhii în Vechiul Testament, dar a lucrat cu precădere prin neamul din care avea să se nască Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Sfinţenia Preasfintei Născătoare începe încă din pântecele mamei Sale, când de atunci ea se împărtăşea de dumnezeiască putere a Duhului Sfânt. Astfel, Dumnezeu pregăteşte templul Său, casa Sa, cetatea cea sfântă, cu mult timp înainte. De aceea, spunem noi că Maica Domnului este bucurie la toată lumea − bucurie şi pentru îngeri şi pentru oameni.

Aşadar, fraţilor şi surorilor, azi, de Buna Vestire, avem bucuria negrăită să slujim în această catedrală, pe care o aşteptam de mult timp ca lăcaş de Sfântă Liturghie, unde să ne unim cu toţii în această bucurie a Maicii Domnului şi a Bunei Vestiri. Sperăm că Bunul Dumnezeu să ne ajute şi Maica Preacurată să vegheze această biserică, locaş al Preasfintei Treimi şi loc de închinare în duh şi adevăr (In. 4, 24)”.

La final, Preasfinţitul Episcop Sebastian a mulţumit înalţilor ierarhi pentru prezenţa la acest deosebit eveniment din viaţa Eparhiei Slatinei şi Romanaţilor, expunând succint realizările din aceşti şapte ani, precum şi obiectivele viitoare.