Întrunirea Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor

Joi, 28 ianuarie, la hotelul „Bulevard Prestige” din Slatina, a avut loc întrunirea anuală a Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor, organ deliberativ care are în componenţă 30 de membri: 10 clerici şi 20 de laici din judeţul Olt. Adunarea, prezidată de către Preasfinţitul Părinte Sebastian, a fost împărţită în cinci comisii: administrativ-bisericească; cultural-educaţională; economică, bugetară şi patrimonială; social-filantropică şi organizatorică; juridică şi de validare.

Şedinţa a început cu oficierea slujbei de Te-Deum. După apelul nominal s-a procedat la expunerea dărilor de seamă anuale privind activitatea Episcopiei, împărţită pe şapte sectoare.

Astfel, au prezentat activitatea: Pr. Ion Niță Rizea – Sectorul Administrativ-bisericesc, Arhid. Marius Păun – Sectorul Bunuri, Pr. Lucian Ducă – Sectorul Construcţii şi Monumente, Pr. Daniel Camen – Sectorul Cultural, Pr. Mădălin Marian Vărzaru – Sectorul Economic, Pr. Alin Gheorghe Ghiţurin – Sectorul Juridic și Pr. Constantin Aldea – Sectorul Social-Misionar.

Convocarea Adunării Eparhiale se face o dată pe an, pentru a se analiza şi evalua activitatea fiecărui sector al Episcopiei din anul anterior şi pentru a fi aduse la cunoştinţă proiectele viitoare.