COMUNICAT PRESĂ

Parohia Sfânta Treime, situată în Str. Grădiniței, nr. 2, municipiul Slatina, județul Olt, cod de înregistrare fiscal 36388559, legal reprezentată de Martin Iulian Miron, anunță publicul interesat despre intenția parohiei de a demara un proiect investițional intitulat “Consolidare și restaurare biserica cu hramul Sfânta Treime”, ce urmează a fi depus spre accesarea unei finanțări nerambursabile prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 5 “Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 “Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Fișa cadru de prezentare a proiectului o puteți vizualiza mai jos (click pe link), ea fiind publicată și la avizierul parohiei.

Orice alte informații și/ sau propuneri legate de proiect pot fi adresate/ solicitate parohiei la adresa mai sus menționată.

 FISA CADRU PREZENTARE PROIECT BISERICA SFANTA TREIME – SLATINA