Proiect cu finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2014-2020, pentru restaurarea, conservarea și consolidarea bisericii vechi și a turnului clopotniță a Mănăstirii Căluiu

Mănăstirea Călui intenționează să implementeze, în perioada 2017-2020, proiectul “LUCRĂRI DE RESTAURARE, CONSOLIDARE ȘI CONSERVARE BISERICA CU HRAMUL “SF. NICOLAE”, A MÂNĂSTIRII CĂLUI, TURNUL CLOPOTNIȚĂ, AMENAJARE INCINTĂ CU SISTEMATIZAREA VERTICALĂ A TERENULUI, REALIZARE INSTALAȚII ELECTRICE, TERMICE ȘI SANITARE, REALIZARE ILUMINAT ARHITECTURAL ȘI AMBIENTAL, REALIZAREA UNUI CORP ANEXĂ PENTRU GRUPURI SANITARE, REFACERE POARTĂ DE ACCES.
În acest sens a fost elaborată documentația tehnică în vederea depunerii acesteia pentru finanțare nerambursabilă în cadrul Apelului POR 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Obiectivul general al proiectului este impulsionarea dezvoltării locale a comunei Căluiu prin restaurarea obiectivului de patrimoniu – Biserica Sf. Nicolae (județ Olt) monument istoric clasa A și introducerea în circuitul turistic național și internațional, ca premisă a dezvoltării turismului și creșterea numărului de vizitatori și a păstrării culturii și identității naționale române. Implementarea proiectului va contribui la atingerea indicatorilor priorității de investiție 5.1. al Programului Operațional Regional 2014-2020 de creștere a competitivității economice și de îmbunătățire a condițiilor de viață a comunităților locale și regionale prin atragerea de turiști în zonă.
Indicatorii de proiect se referă la:
– un obiectiv de patrimoniu clasa A – restaurat;
– minim 500 vizitatori/an, începând cu primul an de după finalizarea lucrărilor de intervenție și punere în valoare a obiectivului

INDICATORI FIZICI (INDICATORI SPECIFICI AI INVESTIȚIEI):
BILANȚ SUPRAFEȚE:
S teren = 68.768 mp
OBIECT 1 – BISERICA SF. NICOLAE
Sc = 107.00 mp
Sd = 107.00 mp
Su = 54.90 mp
S piatră naturală platformă = 54.60 mp
S sticlă – pietre funerare = 6.20 mp
RH = PARTER
Hmax = 20.75 m
OBIECT 2 – TURN CLOPOTNIȚĂ
Sc = 62.00 mp
Sd = 169.35 mp
Su = 42.96 mp
RH = P+E+E2
Hmax = 21.45 m
OBIECT 3 – CORP ANEXĂ
Sc = 34.75 mp
Sd = 34.75 mp
Su = 25.50 mp
RH = P
Hmax = 5.30 m
OBIECT 4 – AMENAJARE INCINTĂ
S spații verzi incintă = 1107.20 mp
S spații verzi ruine = 727.70 mp
S trotuar de gardă = 41.85 mp
S alei pietonale din piatră cubică = 212.45 mp
S alei pietonale din lespezi de piatră în pământ = 139.70 mp
L borduri montate ascuns = 292.35 ml
L borduri trotuar de gardă = 140.20 ml
L rigolă din piatră biserică = 26.50 ml
CALCUL DE COEFICIENȚI URBANISTICI: (include corpurile C1-C19)
Sc TOTALĂ = 1849.75 mp
Sd TOTALĂ = 2223.95 mp
P.O.T. = 2.68 %,
C.U.T. = 0.032

MOBILIER URBAN PREVĂZUT:

  • Pichet PSI echipat cf. normative – 1 buc;
  • Coșuri de gunoi în ton cu lucrările exterioare – colectare selectivă – 12 buc;
  • Stand pentru biciclete – 4 buc;
  • Băncuțe din lemn cu montant din piatră/ metal – 14 buc;
  • Europubele – 3 buc;
  • Panou publicitar (3X2m) – 1 buc;
  • Indicatoare de exterior cu denumirea obiectivelor – inclusiv text Braille – 7 buc;
  • Etichete inscripționate cu denumirile obiectelor – inclusiv text Braille – 13 buc;
  • Display info cu touch – 1 buc.