Concursul Naţional Cultural-Artistic „Unirea: libertate și unitate” în Episcopia Slatinei și Romanaților

Cu prilejul Anului omagial al unității de credință și de neam și Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918, în Patriarhia Română, în perioada 21 noiembrie 201721 mai 2018, în Episcopia Slatinei şi Romanaţilor s-a desfăşurat, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sebastian, Concursul Naţional Cultural-Artistic „Unirea: libertate și unitate”, organizat de de către Sectorul Teologic-Educaţional al Patriarhiei Române în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice.

Concursul și-a propus să cultive dragostea față de țară și de Biserică și să-i educe pe copii în sensul respectării valorilor tradiționale și afirmării propriei identități religioase, culturale și naționale, având totodată și un caracter filantropic.

La concurs s-au înscris 281 elevi din învăţământul preuniversitar cu vârsta cuprinsă între 7-18 ani (din 17 parohii), care fac parte din grupa de cateheză, sub coordonarea unei echipe formate din preot, profesor de religie/ limba română/ altă disciplină.

Grupul de cateheză format la nivelul parohiei a trebuit să realizeze împreună un proiect cu caracter cultural-artistic, care să cuprindă, la alegere, lucrări cu conținut teoretic (din secțiunea literară) și lucrări cu caracter practic (din secțiunea artistică sau multimedia) pe care să le prezinte în cadrul unui eveniment (expoziție, recital, spectacol, etc.). Tematica acestor lucrări a trebuit să fie subordonată Anului omagial al unității de credință și de neam și Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918, în Patriarhia Română și să se încadreze în obiectivele concursului.

În perioada 01 februarie – 25 martie 2018 a avut loc evaluarea și premierea, la nivel de protoierie, a celor mai bune portofolii. La această etapă concursului, au participat 17 portofolii, repartizarea lor pe cele patru protopopiate fiind făcută astfel: Slatina I3 portofolii,  Slatina II3 portofolii, Caracal 2 portofolii, și Corabia9 portofolii.

Grupul de cateheză al cărui portofoliu a fost declarat câștigător al locului I pe protoierie, a participat la etapa următoare, pe eparhie.

Marți, 24 aprilie 2018, a avut loc etapa eparhială a concursului, la care au participat 5 portofolii care au obținut locul I la nivel de protopopiat, în urma evaluării stabilindu-se cel mai bun portofoliu cu cele mai bune lucrări de la secțiunile: literarăartistică sau multimedia, după cum urmează:

  • Premiul I – echipa din Parohia „Izvoarele”, localitatea Izvoarele, judeţul Olt, coordonată de Crețu Gheorghe și Prof. Crețu Maria, pentru portofoliul „Un veac de unire”;
  • Premiul II – echipa din Parohia „Toți Sfinții”, localitatea Caracal, judeţul Olt, coordonată de Iagăru Mihai și Prof. Iliescu Alexandra Cristina, pentru portofoliul „Neam unit! Împreună! Ne-am unit!”;
  • Premiul II – echipa din Parohia Doanca, localitatea Tia Mare, judeţul Olt, coordonată de Rău Costică, Prof. Mitrache Cornelia, Prof. Rece Marius și Prof. Stănculeanu Cristian, pentru portofoliul „Uniți prin credință!”;
  • Premiul III echipei din Parohia Viișoara, com. Mărunței, judeţul Olt, coordonată de Popa George și Prof. Stanciu Nicoleta, pentru proiectul „Credință, har și fapte bune”;
  • Premiul III echipei din Parohia Șuica, localitatea Scornicești, judeţul Olt, coordonată de Diaconescu Cătălin, pentru portofoliul „H(ora) României”.

Vineri, 27 aprilie a.c., orele 1230, Preasfințitul Părinte Sebastian, a premiat cele mai bune portofolii, ocazie cu care a felicitat pe câștigători și pe coordonatorii lor. Premiile, care au constat în cărți ziditoare de suflet și icoane, au fost asigurate de Centrul Eparhial.

În perioada 20-21 mai a.c., D-na Prof. Crețu Maria, de la parohia Izvoarele și un copil, reprezentanți ai grupului de cateheză câștigător al locului I la nivel eparhial, vor reprezenta Episcopia Slatinei și Romanaților la evenimentele organizate de Patriarhia Română cu prilejul hramului Catedralei Patriarhale, unde vor fi premiați de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Prin intermediul acestui concurs, organizatorii şi-au propus să dezvolte activităţile de creaţie, să formeze deprinderi şi noi practici de a învăţa şi a socializa, să identifice elevii cu aptitudini speciale, dar şi să asigure o bună colaborare între Biserică, Şcoală şi Familie.

A consemnat,

Pr. Constantin ALDEA – Consilier Social