Întâlnirea anuală a consilierilor sociali din Patriarhia Română și Adunarea Generală a Federaţiei Filantropia

În zilele de 10 și 11 octombrie 2018, la Bucureşti, la Centrul Naţional pentru Formare Continuă „Dumitru Stăniloae“ al Patriarhiei Române, a avut loc întâlnirea anuală a consilierilor sociali și Adunarea Generală a Federaţiei Filantropia, episcopia noastră fiind reprezentată de consilierul de resort, Pr. Constantin ALDEA.

La această întrunire au participat consilierii de la sectoarele social-filantropice din cadrul tuturor eparhiilor și delegaţi ai tuturor asociaţiilor şi fundaţiilor membre ale Federaţiei Filantropia, care au prezentat un scurt raport privind activitatea social-filantropică desfășurată.

În cadrul dezbaterilor, moderate de Pr. Ciprian Ion Ioniță – consilier patriarhal coordonator al Sectorului Social-Filantropic, s-a evidențiat necesitatea implementării, la nivelul tuturor eparhiilor, a unor modele de bună practică existente deja în unele eparhii, acreditarea serviciilor sociale, precum și specializarea persoanelor implicate în acordarea de servicii sociale.

Un alt subiect important dezbătut a fost cel privind reînnoirea protocolului de colaborare dintre Patriarhia Română și Ministerul Sănătății, înființarea unui post de coordonator la nivelul întregii Patriarhii, pentru supravegherea preoților de caritate din spitale, pentru o mai multă coerență în activitățile desfășurate în unitățile spita­licești, precum și salarizarea preoților din aceste uni­tăți.