Biserica filie a Parohiei Tomeni-Ostrov a fost târnosită

Duminică, 28 octombrie, Preasfințitul Episcop Sebastian a târnosit biserica filie a Parohiei Tomeni-Ostrov din satul Tomeni, com. Osica de Sus, și a hirotonit preot pe diac. Colareza Nicolae, pe seama Parohiei Ursa, com. Gârcov.

La finalul Sfintei Liturghii, în cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a accentuat dimensiunea creștină a morții, pe care Biserica o numește adormire, din perspectiva învierii fiicei lui Iair: „Ceea ce ar trebui să ne atragă atenţia în mod special în această pericopă evanghelică, cred, este un lucru care în general trece neobservat, şi anume acela că Mântuitorul Hristos a fost luat în râs de către cei care plângeau la căpătâiul copilei moarte. De ce a fost luat în râs? Pentru că s-a exprimat altfel decât se aşteptau oamenii din vremea Sa: „Nu plângeţi! N-a murit, ci doarme”. Şi au râs cei care se aflau de faţă, privindu-l pe Hristos cu mirare şi îndoindu-se că Acesta este Învăţătorul despre care auziseră că este atotcunoscător, că propovăduieşte o învăţătură nemaiauzită şi că săvârşeşte semne şi minuni nemaiîntâlnite în popor.

În evanghelia de astăzi, aşadar, oamenii au râs de Hristos când le-a spus: „Nu plângeţi; copila n-a murit, ci doarme”. L-au privit cu neîncredere, cugetând dacă nu cumva au greşit adresându-se acestui Învăţător. Domnul, însă, refuză să intre în vreun dialog cu cei care L-au luat în râs, dar face un lucru care îi lasă pe toţi înmărmuriţi: „apucându-o de mână pe copilă, a strigat: Copilă, scoală-te! Şi duhul ei s-a întors şi a înviat îndată”, arătând prin aceasta că, pentru El, moartea este, totuşi, somn…”.

Pentru efortul depus la zidirea bisericii, Preasfinția Sa a ridicat la rangul de Sachelar pe părintele paroh Sandu Nae și a acordat Distincția de vrednicie celor care au sprijinit financiar realizarea lucrărilor.