Cuvântul ierarhului – Duminica a IV-a din Post, a Sf. Cuv. Ioan Scărarul

CUVÂNTUL IERARHULUI

PROTECȚIE, IZOLARE ȘI DEZINFECTANT


Duminica a IV-a din Post

(Vindecarea fiului lunatic – Marcu 9, 17-32)


Evanghelia aceasta se potrivește „mănușă” perioadei de criză prin care trecem. Un om este disperat pentru că nu-l poate ajuta nimeni. Nici chiar Apostolii n-au putut face nimic pentru copilul lui. Ceea ce, însă, n-au putut face oamenii, a făcut Dumnezeu, atrăgându-ne atenția asupra a ceea ce mai trebuia pentru a se împlini minunea:

1. „De poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede!” – credință;

2. „Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieși, decât numai cu rugăciune și

3. post”.

„Toate sunt cu putință celui ce crede” – ne spune Domnul − dar mai trebuie și rugăciune și post. Putem noi oferi acestea? Iată, ne zbatem cu toții în această frică de boală ce a cuprins întreaga planetă, iar autoritățile ne-au oferit ca soluții salvatoare doar: protecția, izolarea și dezinfectantul. Sunt suficiente acestea oare?… Ce spune Scriptura?

Scriptura ne propune drept protecție credința: „În toate luați platoșa credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile cele arzătoare… Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu!” (Efes. 6, 16-17).

Ne cere izolare în rugăciune: „Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău Care este în ascuns şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie” (Mt. 6, 6). Încă și „evanghelistul Vechiului Testament” ne îndeamnă: „Du-te, poporul meu, intră în cămările tale şi închide uşa după tine; ascunde-te puţine clipe, până când mânia va fi trecut!” (Isaia 26, 20);

Iar ca dezinfectant ne recomandă postul, care, este lucru învederat: dă sănătate trupului, luminează mintea, încălzește inima și sfințește sufletul.

Pentru noi, cei încredințați că niciun fir de păr din capul nostru nu va pieri fără știrea Domnului (Lc. 21, 18), aceste „măsuri de austeritate” spirituale nu pot fi nici opționale, nici suplimentare, ci sunt vitale. Minunea pe care o așteptăm, și pentru care implorăm cu toții mila Domnului în aceste zile, nu se poate săvârși doar cu simplă protecție, izolare, mască, mănuși și dezinfectant. Nu! Acest soi de criză nu poate înceta decât numai:

1. având drept protecție și credința puternică în El: că, adică, poate „oricâte voiește”;

2. prin izolare sfântă și protejându-ne cu masca cea duhovnicească a rugăciunii: „Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele!” (Psalm 140, 3);

3. iar ca dezinfectant folosind postul cel bineplăcut Lui.

Dragii mei,
O cetate întreagă s-a arătat astăzi surdă la durerea tatălui din evanghelie; numai Dumnezeu nu! O lume întreagă s-a dovedit neputincioasă; nu, însă, și Stăpânul ei!

Cuvintele din evanghelia de azi ne sunt adresate și nouă. Avem noi credință în puterea Lui cea nemărginită? Și dacă da, însoțim noi această credință cu rugăciune și post? Acestea sunt întrebările și, totodată, provocările evangheliei.

Haideți să ne împlătoșăm trupurile cu credință sfântă! Să ne retragem în cămările noastre tainice, sfințindu-ne buzele, gura și inima cu rugăciune puternică, și să ne dezinfectăm sufletele cu post și iubire față de semeni, căci acestea așteaptă Domnul de la noi! Acestea sunt condițiile Lui pentru a săvârși minunea pe care o cerem cu toții de la El.

Așa făcând și astfel de virtuți lucrând cu osârdie, puternic și bun este El ca, așa cum a ascultat rugămintea omului disperat de astăzi, să împlinească și cererea care stăruie în sufletele noastre, ale tuturor, în aceste zile grele: Doamne, scapă-ne, că pierim!… Fă o minune și oprește boala aceasta care seceră viețile oamenilor ca pe spicele de grâu! Iartă-ne păcatele și răutățile și nu ne pierde pentru necredința, nerugăciunea și nepostirea noastră!…

† SEBASTIAN
Episcopul Slatinei și Romanaților

Sursa: Oltul Ortodox / Pagina misionara – FaceBook