Activitate de formare a formatorilor pentru disciplina Religie în cadrul programului de formare continuă CRED

Activitate de formare a formatorilor pentru Religie în cadrul programului de formare continuă CRED

În perioada 26-30 iulie 2020 a avut loc la Sinaia activitatea de formare a formatorilor pentru disciplina Religie în cadrul programului de formare continuă „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel I”.

Scopul programului l-a reprezentat dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din învățământul gimnazial de a promova practici didactice eficiente la clasă, în contextul aplicării noului curriculum național.

Activitate de formare a urmărit dezvoltarea următoarelor competențe:

– argumentarea modului în care disciplina Religie contribuie la realizarea profilului de formare a absolventului de învăţământ primar/ gimnazial,

– lecturarea creativă a programei școlare specifică disciplinei Religie ortodoxă,

– proiectarea corespunzătoare a unor activități didactice în noul curriculum,

– utilizarea unor abordări metodologice variate, dinamice și inovative, în realizarea activității didactice.

În cadrul proiectului CRED, disciplina Religie a fost reprezentată de doamna expert formator de formatori Monica Opriș, profesor de Religie la Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Simion Ştefan” din Alba Iulia, iar suportul de curs a fost realizat de o echipă de cadre didactice universitare, cu preocupări constante în domeniul educaţiei religioase: Prof. Univ. Dr. Constantin Cucoş de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, şi Pr. Conf. Univ. Dr. Dorin Opriş de la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

În urma concursului de selecție a experților de formare în regiunea SUD-Vest Oltenia, județul Olt a fost reprezentat de doamna Cristina-Ionela BORUZ, profesor de religie la Școala Gimnazială „Gheorghe Magheru” din Caracal, care a și vorbit despre importanța acestui program de formare continuă:

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, activitatea de formare va continua în următoarele luni în Episcopia Slatinei și Romanaților. Urmând aceste cursuri de perfecționare profesorii din învățământul gimnazial vor putea identifica contextul în care a fost dezvoltat noul curriculum, elementele de inovație promovate în noile programe școlare, construind strategii de predare-învățare-evaluare eficiente care să permită adaptarea potrivită pentru a continua demersul educațional. Vom putea face cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu copiilor, îmbinând armonios metodele tradiționale cu cele moderne, desfășurând activități interactive, practic-aplicative bazate pe joc didactic și predare integrată, totul având drept scop dinamizarea orelor de religie.

Pe parcursul celor 120 de ore de curs, vor fi proiectate activități de învățare centrate pe dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale elevilor, vor fi dezvoltate resurse educaționale deschise specifice disciplinei Religie ortodoxă, fiecare profesor fiind familiarizat cu utilizarea unor platforme on-line cu rol de facilitare a învățării elevilor.

Programul va fi gratuit, cu credite profesionale transferabile, iar în urma încheierii stagiului de formare cadrele didactice care finalizează activitățile vor beneficia și de o subvenție”.