Întâlnirea anuală a consilierilor sociali din Patriarhia Română

Întâlnirea anuală a consilierilor sociali din Patriarhia Română

În zilele de 5 și 6 octombrie a.c., la Centrul Cultural-Misionar Familia” – Pantelimon, județul Ilfov, s-au desfăşurat lucrările Întâlnirii anuale a consilierilor Sectoarelor Social -Filantropice ale eparhiilor din cuprinsul Patriarhiei.

Evenimentul a avut ca scop evaluarea activităților desfășurate de la sfârşitul lunii noiembrie 2019 până în prezent și implementarea de proiecte noi în domeniul social în anul 2020.

La această întrunire au participat consilierii de la sectoarele social-filantropice din cadrul tuturor eparhiilor și delegaţi ai tuturor asociaţiilor şi fundaţiilor membre ale Federaţiei Filantropia, care au prezentat un scurt raport privind activitatea social-filantropică desfășurată, Episcopia Slatinei și Romanaților fiind reprezentată de consilierul de resort, Pr. Constantin Aldea.

În cadrul evenimentului, moderat de Pr. Ciprian Ion Ioniță – consilier patriarhal, au fost dezbătute probleme privind activitatea social-filantropică desfășurată în cadrul fiecărei eparhii în anul 2020, în contextul pandemiei:

– prezentarea implementării programului social-filantropic Masa bucuriei”;

– situaţia cursurilor de formare profesională pentru angajaţii din cadrul eparhiilor;

– situația preoților din unitățile bugetare,

– posibilitatea înfiinţării unor servicii sociale destinate femeilor aflate în criză de sarcină și

– prezentarea implicării eparhiilor în campanii de donare de sânge.

Un ultim punct pe ordinea de zi s-a referit la oportunităţile de finanţare din fonduri europene pentru dezvoltarea unor servicii de paliaţie, respectiv a unor centre comunitare cu servicii integrate destinate vârstnicilor.