Credința este bună, dar insuficientă

 Credința este bună, dar insuficientă

CUVÂNTUL IERARHULUI

Duminica a XXIX- a după Rusalii

A celor 10 leproși (Luca 17, 12-19)

Evanghelia de astăzi ne arată cum 10 leproși au avut destulă credință pentru a se tămădui de boală, dar nu și suficientă și pentru a-și mântui sufletele; cu excepția unuia.

Dar cu ceilalți nouă ce s-a întâmplat?

Aceia au considerat că nu mai este necesar să se „arate (nici) preoților” (Bisericii) și nici chiar Tămăduitorului lor; adică, lui Dumnezeu. S-au pierdut în lumea celor surzi la cuvântul apostolului care ne atrage atenția spunând: „credința fără fapte este moartă” (Iacob 2, 26), căci și „diavolii cred și se cutremură” (Iacob 2, 19), dar… degeaba!

Auzim pe mulți spunând, astăzi: „Eu am credința mea. Nu am nevoie de biserică, de preoți, de post, de rugăciune, de spovedanie, de împărtășanie etc.”, pretinzând că este suficientă credința. Ei bine, evanghelia de astăzi le arată acestora că, prin simpla credință, riscă să rămână doar niște „leproși” vindecați — eventual de „lepra” ateismului; riscă să aibă „succes” doar în lumea aceasta, pentru că în viața de dincolo credința nu ne mai poate ajuta prea mult. Acolo, fiind tărâmul prin excelență al comuniunii cu Domnul, se pătrunde doar în baza bunei comuniuni cu El, iar aceasta presupune mai mult decât credință…

Credința este bună, căci i-a vindecat pe toți cei 10 leproși. Ea poate aduce sănătate, poate aduce bunăstare în viața aceasta, poate aduce succes, dar în viața veșnică ea se va dovedi ineficientă, câtă vreme avem a-L întâlni pe Dumnezeu „față către Față”. Acolo va dăinui doar comuniunea cu El în iubire și recunoștință (I Corinteni cap. 13). De aceea a mântuit Hristos doar pe leprosul care s-a arătat gata și pentru comuniunea cu El. Doar lui i-a adresat cuvintele „credința ta te-a mântuit”, în timp ce despre ceilalți a întrebat cu vădită amărăciune și reproș: „Dar ceilalți nouă unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta?… Iar aceasta a zis ca să ne arate nouă că singură, credința nu este suficientă pentru a ne și mântui, căci, având doar credință, riscăm să ne pierdem undeva, departe de Dumnezeu, asemenea celor nouă leproși.

Numai aceia dintre noi, care înțelegem să și intrăm în comuniune cu El, vom dobândi mântuirea, iar comuniunea cu El înseamnă nu doar credință, ci și fapte bune concrete: mulțumire adusă Domnului, post, rugăciune, frecventarea sfintei biserici, spovedanie, împărtășanie etc. – adică împlinirea tuturor poruncilor sfinte.

Așa încât, mesajul evangheliei de azi este: treceți peste zăgazurile simplei credințe dacă vreți să intrați în comuniune cu Domnul, căci credința nu este suficientă! Haideți să facem și fapte vrednice de mântuire, pentru că doar deplina comuniune cu El ne poate asigura și mântuirea sufletului! Doar acest fel de credință mântuiește!

† SEBASTIAN

Episcopul Slatinei și Romanaților