Reglementări ale Ministerului Sănătății privind ÎNMORMÂNTAREA persoanelor decedate de Covid 19

Reglementări ale Ministerului Sănătății privind ÎNMORMÂNTAREA  persoanelor decedate de Covid 19

Cu privire la înmormântarea persoanelor decedate în urma infecţiei cu SARS-CoV-2, Ministerul Sănătăţii a emis Ordinul nr. 487/ 09.04.2021, privind modificarea Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 436/ 2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus (SARS-CoV-2), publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 372/ 09.04.2021.

În cadrul respectivului Protocol se prevăd următoarele:

a) „persoanele care manipulează şi transportă decedatul vor lua în considerare respectul faţă de demnitatea umană, orice activitate sau acţiune asupra corpului unei persoane decedate având la bază grija şi respectul cuvenit unei fiinţe umane decedate”;

b) priveghiul la domiciliul persoanei decedate nu este permis;

c) se prevede obligaţia ca decedatul (inclusiv cel care a fost autopsiat) să fie îmbrăcat cu hainele puse la dispoziţie de către familie/ reprezentantul legal sau reprezentanţii administraţiei publice locale;

d) „reprezentantul legal al decedatului are dreptul să facă fotografii în momentul în care parcurge procedura de identificare a decedatului”;

e) „Înhumarea se va efectua cu sicriul sigilat, cu respectarea voinţei familiei decedatului şi a ritualurilor cultului de care aparţine, respectând normele prevăzute de lege”;

f) „Înhumarea decedatului confirmat cu infecţie cu SARS-CoV-2 se va face în aceleaşi condiţii de înhumare impuse persoanelor decedate din alte cauze, cu respectarea voinţei familiei decedatului şi a ritualurilor cultului de care aparţine, respectând normele prevăzute de lege. După fiecare serviciu religios, spațiul se va aerisi şi se va dezinfecta, conform recomandărilor în vigoare”;

g) „numărul de persoane care participă la funeralii este cel permis de reglementările oficiale, dar va fi menţinut la un minimum. Toate persoanele participante vor respecta păstrarea distanței recomandate în metodologia în vigoare, se vor proteja în mod adecvat, iar purtarea măştii faciale este obligatorie”;

h) ,,persoanele care au simptome sugestive pentru infecția cu SARS-CoV-2, indiferent de natura lor, nu vor participa la aceste proceduri sau ritualuri”, iar „împărţirea de alimente cu ocazia slujbei religioase se realizează cu respectarea prevederilor în vigoare referitoare la protecția fată de infecţia cu SARS-CoV-2”;

i) persoanele care vor conduce şi depune corpul decedatului în groapă/ cavou vor purta echipament de protecţie, mănuşi care se îndepărtează după manevră şi îşi vor spăla mâinile cu apă şi săpun.

Privitor la numărul de participanți la slujba înmormântării, Hotărârea Guvernului nr. 432/ 8 aprilie 2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-2 prevede că „activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele şi rugăciunile colective, se desfăşoară în interiorul şi/ sau în afara lăcaşurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al Ministrului Sănătătii şi al Ministrului Afacerilor Interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. alin. (2) din Legea nr. 55/ 2020, cu modificările şi completările ulterioare” (art. 1 pct. 9).

Întrucât actualele măsuri legislative nu aduc modificări Ordinului 1103/ 95/ 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 520 din 17 iunie 2020, accesul credincioşilor în spaţiul unde se săvârşeşte slujba înmormântării se va face astfel:

– în interior, se va păstra distanţa de 2 m în orice direcţie, între persoane;

– în exterior, se va păstra distanţa de 1,5 m în orice direcţie, între persoane.

Aşadar, limita de număr de persoane este dată numai de spațiul disponibil, slujbele religioase nefiind considerate adunări publice.

Privitor la slujba înmormântării, se vor respecta prevederile din cărţile de cult. Slujba pentru decedatul confirmat cu infecţie cu SARS-CoV-2 se va face, din punct de vedere liturgic, în acelaşi fel ca pentru orice altă persoană decedată.

Slujba se poate săvârşi la casa decedatului, dar defunctul nu poate fi depus peste noapte acasă pentru priveghi, ci numai la capelă sau biserică.

În cazul depunerii peste noapte a decedatului în capelă sau biserică, rânduiala citirii stâlpilor se va putea face cu respectarea normelor de distanțare fizică deja enunțate, precum şi a măsurilor privitoare la circulația persoanelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 432 din 8 aprilie 2021, privind prelungirea stării de alertă.

Sursa: Patriarhia Română