Cursuri de asimilare pentru cântăreții bisericești, sesiunea Iunie – Iulie 2022

Cursuri de asimilare pentru cântăreții bisericești,

sesiunea Iunie – Iulie 2022

Urmare întrunirii Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Olteniei în data de 3 mai 2022, a fost aprobat proiectul organizării de cursuri de asimilare pentru cântăreții bisericești, sesiunea Iunie – Iulie 2022.

Aceste cursuri se vor desfășura în trei etape, astfel:

1. înscrierea candidaților prin intermediul protoieriilor (6 – 11 iunie 2022)

2. examen de preselecție (16 iunie 2022) și

3. organizarea cursurilor (20 iunie – 21 iulie 2022)

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

– cerere de înscriere,

– recomandarea preotului paroh,

– aprobarea Consiliului Parohial pentru angajarea, în urma absolvirii cursurilor de asimilare, a candidatului respectiv,

– acte de studii (minim 8 clase),

– copie după Cartea de Identitate (Buletin),

– certificat de Botez,

– adresa de înaintare a dosarului către protoierie.

Examenul de preselecție va consta în trei probe, și anume:

1. examen psihologic

2. examen oral de cunoștințe religioase și

3. verificarea aptitudinilor muzicale.

Rezultatele acestui examen va fi notat cu Admis/ Respins.

Locul de organizare a cursurilor: Seminarul Teologic “Sf. Grigorie Teologul” – Craiova

Taxa de școlarizare: 1.500 ron (acoperă cheltuielile de cazare, de masă și 40% din plata cadrelor didactice).