Formare și Perfecționare

În temeiul hotărârii nr. 5 a Sinodului Mitropolitan al Olteniei, întrunit în data de 26 ianuarie 2023, sub preşedinţia ÎPS Acad. Dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, au fost analizate şi aprobate temeiurile privind organizarea de cursuri de asimilare pentru Cântăretii Bisericeşti şi calendarul pentru anul 2023 privind organizarea examenelor de Capacitate Preoţească, Definitivat, Gradul al II-lea clerical şi Gradul I clerical.

Astfel, a fost aprobată și lista cu temele propuse de profesorii coordonatori din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, pentru Gradul I clerical.

CAPACITATE PREOŢEASCĂ

Examenul se va desfăşura în două sesiuni, după cum urmează:

sesiunea 1: 06 ‒ 10 martie 2023; perioada de depunere a dosarelor: 20 februarie ‒ 03 martie.

– sesiunea 2: 25 ‒ 29 septembrie 2023; perioada de depunere a dosarelor: 11 ‒ 22 septembrie.

Taxa de înscriere: 200 Ron (se achită la casieria de la Centrul Eparhial Craiova).

Dosarul candidatului va conţine Cererea de Înscriere (Anexa 6), împreună cu documentele specificate.

Depunerea dosarelor se face la Centrul Mitropolitan din Craiova, la Sectorul Învăţământ, Catehizare şi Activităţi cu Tineretul.

Tematica pentru acest examen este disponibilă pe site-ul web al Mitropoliei Olteniei (Anexa 5).

Examenele se desfăşoară la sediul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova.

Condiţiile de înscriere şi de participare:

‒ Pot participa absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, fii duhovniceşti ai eparhiilor sufragane Mitropoliei Olteniei, cu binecuvântarea chiriarhului locului;

‒ Candidaţii pot fi căsătoriţi sau necăsătoriţi, iar în urma examenului promovat pot solicita, timp de un an de zile, un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul;

‒ Candidații care obţin o medie mai mare de 9,00 pot solicita, timp de doi ani de zile, un post vacant de preot; dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul;

‒ Media generală de promovare a examenului de capacitate este de cel puţin 7,00, cu nici o notă sub 6,00 la probele examenului;

DEFINITIVAT ŞI GRADUL II

Desfăşurarea cursurilor și susţienerea exemenelor: 21 august ‒ 1 septembrie 2023; perioada de depunere a dosarelor 3 ‒ 28 iulie 2023.

Depunerea dosarelor se face la Centrul Mitropolitan din Craiova, Sectorul Învăţământ.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile specificate în Metodologia pentru obținerea gradelor profesionale (Anexa 4).

Locaţia desfăşurării cursurilor urmează să fie comunicată până la data de 3 iulie.

GRADUL I

Depunere cereri de înscriere: 12 iunie ‒ 30 iulie 2023; susţinere colocviu ‒ decembrie 2023.

Candidaţii vor depune cererea de înscriere la Centrul Eparhial Craiova până la data de 1 august 2023 (Anexa 2).

Dosarul complet al candidatului va fi depus la Centrul Eparhial Craiova până la data de 24 noiembrie 2023.

Lucrarea întocmită pentru susţinerea în colocviu, însoţită de avizul coordonatorului (Anexa 3), va fi depusă, în format fizic, la Centrul Eparhial Craiova, până în data de 24 noiembrie 2023.

Lista tematică din care candidaţii îşi vor alege tema şi profesorul coordonator se găseşte postată pe site (Anexa 1).

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile specificate în Metodologia pentru obținerea gradelor profesionale (Anexa 4).

Adeverinţele şi atestatele din care să rezultă activitatea unui candidat, necesare întocmirii dosarelor, indiferent de gradul clerical pentru care este înscris (cum sunt: memoriile de activitate; raportul privind inspecţiile anuale, notările administrative, elaborarea sau susţinerea unei conferințe preoţeşti, ori a unei teme în cadrul Cercului Pastoral; atestarea privind organizarea unei vizite arhiereşti în parohie, precum şi a realizărilor semnificative pe plan pastoral-liturgic, cultural-misionar, social-filantropic şi administrativ-gospodăresc etc.) vor fi emise de către protoieria de care aparţine parohia la care candidatul activează.

De asemenea, Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale în preoție prevede ca dosarul de înscriere al licenţiaţilor în teologie pentru obţinerea Gradului I clerical să se întocmească în aceleaşi condiţii ca la Gradul al II-lea şi va cuprinde în plus:

‒ adeverinţa care să ateste cel puţin 10 ani de vechime în preoţie;

‒ dovadă privind publicarea unor cărţi, studii, articole, predici, cateheze, conferinţe, alte materiale de interes bisericesc (cel puțin 10 materiale) și

‒ participări la emisiuni radio şi TV, cu binecuvântarea chiriarhului.

Colocviul pentru obţinerea Gradului I clerical se desfăşoară în luna decembrie, la sediul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova.

ASIMILARE PENTRU CÂNTĂREȚI

Desfășurarea cursurilor: 17 ‒ 30 iulie 2023 (2 săptămâni); depunere dosare: 12 iunie ‒ 11 iulie.

Locaţia desfăşurării cursurilor urmează să fie comunicată până la data de 12 iunie.

Înscrierea candidaţilor se va face prin protoierii pe baza unui dosar, care să cuprindă următoarele acte:

‒ cerere de înscriere;

‒ recomandarea preotului paroh;

‒ aprobarea Consiliului Parohial pentru angajarea în urma absolvirii cursurilor de asimilare a candidatului respectiv;

‒ act de studii (minimum 8 clase);

‒ copie după Cartea de Identitate;

‒ copie după Certificatul de botez;

‒ cazier;

‒ adeverinţă de la medicul de familie;

‒ adresa de înaintare a dosarului de către protoierie.


ANEXE

ANEXA 1 – Tematica lucrărilor pentru obținerea Gradului I clerical

ANEXA 2 – Cerere pentru înscrierea la Gradul I clerical

ANEXA 3 – Avizul coordonatorului pentru depunerea lucrării de Grad I

ANEXA 4 – Metodologia obținerii gradelor profesionale clericale (medii și superioare)

ANEXA 5 – Tematica examenului de Capacitate Preoțească

ANEXA 6 – Cerere pentru înscrierea la examenul de Capacitate Preoțească


Informaţii suplimentare găsiți și pe site-ul web oficial al Mitropoliei Olteniei la adresa: mitropoliaolteniei.ro

Persoana de contact: Consilier Eparhial ‒ Pr. Prof. Adrian LUPU: tel.: 0736773368; e-mail: invatamant@arhiepiscopiacraiovei.ro