Întrunirea Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor

Joi, 16 Februarie 2023, la Casa “Lazăr” – Clocociov din Municipiul Slatina, a avut loc şedinţa anuală a Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor, în vederea prezentării activității desfășurată în anul 2022.

Adunarea Eparhială este organ deliberativ și are în componenţa sa 30 de membri (10 clerici şi 20 de mireni), împărţiţi pe cinci comisii de lucru permanente:

– Administrativ-Bisericească;

– Culturală și Educaţională;

– Economică, Bugetară şi Patrimonială;

– Social-Filantropică şi

– Organizatorică, Juridică şi de Validare.

Întâlnirea a debutat la orele 0800, odată cu săvârșirea Sfintei Liturghii la demisolul Bisericii “Sf. Lazăr” din incinta complexului, prilej cu care toți membrii Adunării Eparhiale, clerici și mireni, s-au împărtășit cu Dumnezeieștile Taine.

Ședința a început la orele 1000, activitatea Episcopiei pe anul 2022 fiind prezentată de către părinții consilieri, responsabili pentru cele șase sectoare de activitate, astfel:

Pr. Dan CAMEN – Sectorul Administrativ;

Pr. Dan DOBRE – Sectorul Bunuri și Patrimoniu;

Pr. Lucian DUCĂ – Sectorul Construcții și Monumente;

Pr. Mădălin VĂRZARU – Sectorul Economic;

Ierom. Nicolae BĂLĂȘOIU – Sectorul Cultural și

Pr. Constantin ALDEA – Sectorul Social-Misionar.

Apoi, au fost purtate discuţii pe seama rapoartelor prezentate, au fost formulate diferite propuneri, iar unii dintre membrii Adunării au făcut aprecieri despre rolul și importanța pe care o are Biserica în general în societate, mai ales în momentele de cumpănă, pledând pentru o mai largă vizibilitate a acțiunilor și a campaniilor desfășurate la nivel social-filantropic.

La sfârşit, rapoartele au fost semnate de către membrii celor cinci comisii, întrunirea finalizându-se cu o agapă.

* * *

Adunarea Eparhială este convocată o dată pe an pentru analizarea activității fiecărui sector eparhial în parte şi pentru a lua la cunoștință proiectele care se intenționează a se desfăşura în cursul anului.

Preşedintele Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor este PS Părinte SEBASTIAN.

A consemnat,

Pr. Dan CAMEN

Consilier Administrativ