Episcopia Slatinei și Romanaților

CE ÎNSEAMNĂ A FI CREȘTIN ORTODOX?

 • 23/03/2024

CE ÎNSEAMNĂ A FI CREȘTIN ORTODOX?

DUMINICA ORTODOXIEI

CUVÂNTUL IERARHULUI

Dacă la Rusalii sărbătorim ziua aniversară a Bisericii noastre, în această duminică îi prăznuim onomastica, ziua numelui − Biserica ORTODOXĂ – prilej potrivit să ne întrebăm: ce înseamnă să fii creștin ortodox?

Ei bine, a fi ortodox înseamnă:

 • crezi că Dumnezeu este creatorul tuturor și a toate și că, de dragul tău, El S-a făcut până și OM – „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (In 3, 16);
 • nădăjduiești că tot ceea ce ceri tu de la El poți și primi (Mc. 11, 24), până și puterea de a „muta munții din loc” (Mt. 17, 20);
 • Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, din toată puterea ta și din tot cugetultău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Lc. 10, 27).

Apropo de aproapele, a fi ortodox înseamnă:

 • Să fii asemenea samarineanului milostiv, care l-a slujit cu dragoste pe călătorul căzut între tâlhari (Lc. 10, 30-37);
 • Să fii mărinimos precum sutașul, care s-a raportat la slujitorul său nu ca la o slugă, ci ca la un frate (Mt. 8, 5-13);
 • Să fii generos ca Zaheu – gata să arate semenilor săi împătrită generozitate: „Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor, iar dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva întorc împătrit! (Lc. 19, 1-10).

A fi ortodox înseamnă să ai modele de pocăință pe:

 • David, care s-a pocăit în mod exemplar pentru păcatele sale (Ps. 50);
 • Petru, care și-a plâns lepădarea de Domnul cu lacrimi amare și a primit, pentru aceasta, mai mare demnitate decât cea de care se lepădase (Mt. 26, 69-75 și In 21, 15-19);
 • Fiul cel risipitor, care s-a întors cu umilință la Tatăl, pretinzând nu demnitatea pierdută de fiu, ci muncă de slugă (Lc. 15, 17-21);
 • Femeia cea păcătoasă, care a spălat cu lacrimi picioarele Domnului, le-a uns cu mir de mare preț și le-a șters cu părul capului ei (Lc. 7, 37-38).

În fine, a fi ortodox mai înseamnă și:

 • postești – atât de bucate, cât și de păcate: postul stomacului, dar și postul minții, al sufletului, al simțurilor și al tuturor laturilor ființei tale;
 • Să fii milostiv cu semenii, bine știind că doar ceea ce le dăruim lor vom putea „lua” cu noi și DINCOLO;
 • Să frecventezi biserica, pentru că cine nu are Biserica de mamă nu poate avea nici pe Dumnezeu de Tată;
 • Să venerezi sfintele icoane, în cinstea cărora a și fost proclamată duminica de azi Duminica Ortodoxiei;
 • Să te spovedești de păcate, căci nimeni nu este fără de păcat, măcar de ar fi viața lui și doar o singură zi;
 • Să te împărtășești cu Trupul și Sângele Domnului, căci „cel ce mănâncătrupul Meu și bea sângele Meu are viață veșnică, și Eu îl voi învia în ziua cea de apoi”, zice Domnul (In 6, 54).
 • Să te rogi ca și cum ai muri astăzi, dar să lucrezi ca și cum ai trăi veșnic;
 • Să trăiești fără groaza morții și să mori plin de speranță în viața cea veșnică; să trăiești fără obsesia morții și să mori fără obsesia vieții, încredințat că „și dacă trăim, și dacă murim, (tot) ai Domnului suntem” (Rom. 14, 8), căci și viața și moartea duc tot la veșnicia Lui.

Acestea înseamnă, pe scurt, a fi ortodox!…

†SEBASTIAN,

Episcopul Slatinei şi Romanaţilor