Episcopia Slatinei și Romanaților

Hram la Mânăstirea Sf. Pantelimon din loc. Siliştea Gumeşti, jud. Teleorman

  • 30/07/2009

Hram la Mânăstirea Sf. Pantelimon din loc. Siliştea Gumeşti, jud. Teleorman

Luni, 27 iulie, când Biserica cinsteşte pe Sf. Mc. Pantelimon, Preasfinţitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, a săvârşit slujba Sfintei Liturghii de hramul Mânăstirii Sf. Pantelimon din loc. Siliştea Gumeşti, jud. Teleorman, la invitaţia părintelui stareţ Protos. Antonie Liţă.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a prezentat pe scurt viaţa marelui mucenic Pantelimon, adresând la final îndemn mamelor să aibă drept pildă credinţa mamei Sfântului, un sfânt în care a lucrat, la timpul potrivit, educaţia creştină primită de la mama sa: „De aceea, mamelor, căutaţi să picuraţi în sufletul copiilor voştri educaţie sfântă. O vreme, poate, o vor uita. Mai târziu însă, prin lucrarea lui Dumnezeu, într-o împrejurare sau alta a vieţii, educaţia dvs. ca mame va rodi totuşi în ei. Daţi-le copiilor dvs. această educaţie, chiar cu riscul ca aceştia să vă întoarcă spatele. Ea rămâne, însă, undeva în ei şi poate rodi atunci când nici nu vă aşteptaţi”.

Părintele Protos. Antonie Liţă a mulţumit Preasfinţiei Sale pentru onorarea invitaţiei de a sluji de hramul mănăstirii, fapt ce a produs o mare bucurie în inimile credincioşilor prezenţi.

După-amiaza, în drum spre Slatina, Preasfinţia Sa a întreprins vizite pastorale la parohiile: Tufeni-Deal, Tufeni-Vale, Stoborăşti, Crâmpoia, Buta, Bărcăneşti II, Bărcăneşti I, Vâlcele, Alimăneşti şi Şerbăneştii de Sus.

***

Scurt istoric al Mănăstirii Sf. Pantelimon

din loc. Siliştea Gumeşti, jud. Teleorman

Sfânta Mânăstire Pantelimon se află în judeţul Teleorman, com. Siliştea Gumeşti, situată la aprox. 30 km de oraşul Roşiorii de Vede. Simţindu-se nevoia promovării vieţii religioase a credincioşilor din Teleorman în scopul apărării împotriva prozelitismului sectar, Prea Sfinţitul Episcop Galaction al Alexandriei şi Teleormanului a iniţiat înfiinţarea mănăstirii cu destinaţie pentru călugări în comuna Siliştea Gumeşti. A fost aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la 15-16 decembrie 1998. De menţionat că, în urmă cu circa 300 ani a mai existat o mănăstire în marginea satului Siliştea (fondată 1691).

Organizarea mănăstirii şi popularea ei a fost încredinţată Protos. Antonie Liţă, fost stareţ la mănăstirea Mălăeşti, jud. Prahova. Mănăstirea funcţionează în clădirile unei unităţi militare dezafectate, dată în folosinţă de Ministerul Apărării Naţionale împreună cu cele 36 ha aflate în incintă. Construcţia clădirilor s-a făcut în anii 1945-1957 şi, după desfiinţarea unităţii militare, a funcţionat aici circa 20 ani un orfelinat pentru 2000 copii. Clădirile sunt din zid de cărămidă cu unul şi două etaje, acoperite cu ţiglă. Odată cu înfiinţarea mănăstirii s-a început repararea unor clădiri ajunse în stare de degradare după desfiinţarea orfelinatului, în urmă cu 10 ani. Au fost înfiinţate 12 chilii, trapeza, bucătăria şi paraclisul în care se ţin zilnic slujbele. În ziua de 27 iulie 1999 s-a sfinţit locul pentru construirea unei biserici mari din zid. Reparaţiile unor clădiri vor da posibilitatea înfiinţării atelierelor. Pentru început se vor înfiinţa cele pentru veşminte bisericeşti, pictură pe sticlă şi sculptură.

Paraclisul s-a amenajat într-o sală de clasă cu capacitatea de 500 de persoane. A fost improvizată o catapeteasmă din lambriuri pe care s-au fixat mai multe icoane, şase din cele mari fiind îmbrăcate în argint. Intrarea în paraclis se face prin partea de nord printr-o uşă de lemn în două canaturi. Lumina e dată de 10 ferestre mari duble din lemn, peste care sunt suprapuse alte 10 ferestre, aşezate pe peretele din răsărit.

Sursa: Monasterymap

01 17 26 36 82 44 53 63