Episcopia Slatinei și Romanaților

Întâlnirea PS. Sebastian şi a D-lui Vasile Timiş, Inspector general de religie din M.E.C.T. cu profesorii de religie din judeţul Olt.

  • 25/10/2008

Întâlnirea PS. Sebastian şi a D-lui Vasile Timiş, Inspector general de religie din M.E.C.T.

cu  profesorii de religie din judeţul Olt.

În data de 23 octombrie 2008, în amfiteatrul Colegiului Naţional Vocaţional Nicolae Titulescu din Slatina, a avut loc întâlnirea PS. Sebastian Episcopul Slatinei şi a D-lui Vasile Timiş, Inspector general de religie în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu profesorii ce predau religia în judeţul Olt.

Au mai participat Dna. Roxana Trăşculeasa – inspectorul de religie pe jud. Olt, Dna. Carolina Guraliuc, director al Colegiului Naţional Vocaţional Nicolae Titulescu din Slatina şi Dna. Ecaterina Nistorescu – Director al Casei Corpului Didactic din Slatina, abordându-se diverse aspecte legate de predarea orei de religie în şcoli.

Cei aproximativ 150 de dascăli au fost informaţi de către Dl. Inspector Vasile Timiş asupra unor elemente noi vizând programa şcolară la disciplina religie, cât şi cu privire la diversele greutăţi pe care le au de înfruntat uneori dascălii în exercitarea misiunii lor. S-a accentuat faptul că, deşi religia este considerată a fi o materie didactică, ea transcende totuşi obiectul şi noţiunile predării, aducând nuanţe şi valenţe noi, ţintind familiarizarea elevilor şi cu biserica. În acest fel, educaţia religioasă trebuie văzută ca un dar al lui Dumnezeu.

PS. Sebastian, în cuvântul rostit, a solicitat profesorilor de religie să ţină o permanentă legătură cu preoţii din localităţile în care îşi desfăşoară activitatea, arătând că necolaborarea profesorului de religie cu preotul este în detrimentul copiilor, deoarece ei trebuiesc duşi şi în „laborator”, nu doar înzestraţi cu informaţia şi educaţia religioasă teoretică prevăzută în programa şcolară. Trebuie deprins elevul să meargă şi în „Casa Domnului”, la biserică, unde să se şi spovedească, să se şi împărtăşească, potrivit învăţăturii pe care o primesc de la catedră.

De asemenea, un alt aspect menţionat de Preasfinţia Sa a fost cel legat de ţinuta vestimentară, morală şi duhovnicească pe care un dascăl de religie trebuie să o aibă. Profesorii de religie trebuie să se distingă printr-un alt mod de a fi, deoarece ceea ce predau ei are ceva aparte faţă de celelalte materii. Predarea religiei în şcoli constituie prezenţa mărturiei vii despre Dumnezeu, pe care dascălii au datoria sfântă să o mărturisească cu orice chip: „trebuie să fiţi altceva decât ceilalţi dascăli, pentru că nu sunteţi simpli „difuzori” de informaţie către elevi, ci trebuie să fiţi şi trăitori ai învăţăturilor pe care le predaţi. Numai aşa îi veţi putea determina pe copii să-şi îndrăgească învăţătura lor de credinţă, ” – a mai spus Preasfinţitul Părinte Episcop.

Prima întâlnire cu profesorii de religie din jud. Olt a fost un succes, astfel că şi anul viitor probabil, cu ajutorul lui Dumnezeu, se va mai organiza acest gen de întâlnire.