Episcopia Slatinei și Romanaților

Lansare de carte la Caracal

  • 24/11/2011

Luni 21 noiembrie, la sediul Primăriei Mun. Caracal, Preasfinţitul Sebastian a participat la lansarea noii ediţii a cărţii „Istorie bisericească pre scurt”, tradusă din limba greacă şi întregită cu date istorice româneşti de Alexandru Geanoglu-Lesviodax, tipărită pentru prima dată în anul 1845. Această lucrare a apărut la Editura Mega, Cluj-Napoca 2011, sub îngrijirea D-lui Conf. Dr. Mihail Andreescu, care adaugă la textul original un amplu studiu introductiv şi bogate note bibliografice.

La eveniment au mai participat şi: D-l Dr. Valentin Marin, redactorul acestei noi ediţii, D-l Gheorghe-Anghel Primarul Mun. Caracal, D-l Dorin Teodorescu − Director al Direcţiei de Cultură şi Patrimoniu Olt, precum şi alte personalităţi locale.

D-l Conf. Dr. Mihail Andreescu a precizat că „această lucrare cuprinde lămuriri la toate problemele şi întrebările pe care societatea le pune astăzi, cu privire la istoria Bisericii. Această lucrare nu este nouă, ci este o traducere şi un rezumat al unei Istorii a Bisericii în trei volume, scrisă pe la 1793-1800 de către Arhiepiscopul Meletie al Atenei, tradusă integral în limba română şi fără niciun adaos între anii 1820-1829, de către Veniamin Costache, Mitropolitul Moldovei.

Însă, mai târziu, Alexandru Geanoglu-Lesviodax nu numai că rezumă această istorie a Bisericii pentru uzul şcolii (teologice şi laice) de atunci, dar mai mult, publică o serie de documente legate de Biserica transilvăneană, de organizarea ei, de legăturile cu Ţara Românească, de faptul că Mitropolitul Ţării Româneşti era văzut ca un fel de Patriarh ş.a., referindu-se la perioada sec. XVII-XVIII”.

Luând cuvântul, Preasfinţitul Părinte Sebastian a subliniat importanţa evenimentului, accentuând latura istorică a vieţii bisericeşti: „Am rămas plăcut surprins să fiu invitat la lansarea unei cărţi pe care, poate, ar fi trebuit să o edităm mai degrabă noi, Episcopia. Sunt încântat să văd că există preocupări pentru istoria Bisericii la persoane care nu sunt teologi sau slujitori direcţi ai Bisericii. De aceea, am venit cu mult drag şi vă mulţumesc pentru invitaţie.

Faptul că la anul 1845 se scria o astfel de istorie, care trece în revistă evoluţia Bisericii, este pentru noi motiv de mare bucurie. Dacă aţi răsfoit-o sau aţi citit-o, aţi văzut că ea descoperă tot răstimpul răspândirii creştinismului, prin cei doisprezece Apostoli, apoi în perioada persecuţiilor, în vremea în care Biserica s-a despărţit în două − Biserica Răsăriteană şi cea de Apus −, precum şi celelalte tragedii, când Biserica s-a pulverizat, ca să spun aşa, în atâtea denominaţiuni creştine. Dar, lucrarea aceasta stăruie mai mult asupra istoriei Bisericii Ortodoxe Române şi prin aceasta este cu atât mai valoroasă”.