Episcopia Slatinei și Romanaților

Liturghie arhierească în Parohia „Sfântul Nicolae” din Caracal

  • 19/03/2012

În ziua de 18 martie, în a treia Duminică din Post, închinată Sfintei Cruci, Preasfinţitul Părinte Sebastian a slujit Sfânta Liturghie în biserica „Sfântul Nicolae” din Caracal.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a arătat că evanghelia citită la Sfânta Liturghie face trimitere nu la crucea materială, fizică, ci la cea duhovnicească: „Mântuitorul Hristos zice: „Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie” (Mc. 8, 34). Hristos dă aici cuvântului „cruce” un înţeles spiritual: crucea ca viaţă creştină, pe care fiecare dintre noi suntem chemaţi să o ducem aici pe pământ.

Cuvintele „să se lepede de sine” înseamnă „să-şi lepede egoismul”, pentru a putea asculta de Dumnezeu mai mult decât de sine. Nu există ascultare faţă de Dumnezeu fără lepădare de sine – renunţare la sine, în favoarea predării în mâinile lui Dumnezeu.

Expresia „să-şi ia crucea” înseamnă ca, odată predat lui Dumnezeu, creştinul trebuie „să-şi asume viaţa aceasta” ─ cu bucuriile, dar şi cu întristările ei; cu biruinţele, dar şi cu eşecurile ei. Despre această „cruce a vieţii” ne vorbeşte evanghelia, cruce pe care trebuie să ne-o asumăm cu demnitate şi bărbăţie creştină şi aşa să-I urmăm lui Hristos.

Cuvintele „să-Mi urmeze Mie” ne cheamă să abordăm viaţa aceasta, ca pe o luptă, pentru că viaţa în Hristos nu este una oarecare, ci este luptă acerbă cu tot ceea ce ne împiedică de a-I urma Lui.

Spre finalul acestei evanghelii se arată că Împărăţia lui Dumnezeu poate fi pregustată încă din această viaţă. Să ne aducem aminte de cuvintele Domnului, când spune: „Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru!” (Lc. 17, 21). Ea se va înfiripa încet-încet înlăuntrul nostru doar dacă vom înţelege să-i slujim lui Hristos aşa cum ne-o cere El. Ea începe încă de aici de pe pământ şi se continuă, în mod firesc, în viaţa de dincolo. Iar dacă voim să dobândim Împărăţia Lui, trebuie să o abordăm ca pe o cruce, ca pe o luptă şi ca pe o jertfă”.