Episcopia Slatinei și Romanaților

Liturghie arhierească în Parohia Călineşti

  • 23/03/2014

În a treia Duminică din Post, numită și a Sfintei Cruci, Preasfinţitul Episcop Sebastian a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica „Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Parohia Călineşti, com. Radomireşti.

În cuvântul de învățătură, Preasfinţia Sa a subliniat importanța cinstirii Sfintei Cruci, în înțelesul ei duhovnicesc: „În pericopa evanghelică de astăzi Mântuitorul Hristos zice: „Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie” (Mc. 8, 34). Despre care „cruce” vorbeşte Domnul? Hristos dă aici cuvântului cruce un înţeles spiritual: crucea ca viaţă creştină, pe care fiecare dintre noi suntem chemaţi să o ducem aici pe pământ.

Cuvintele „să se lepede de sine” înseamnă „să-şi lepede egoismul”, pentru a putea asculta de Dumnezeu mai mult decât de sine. Nu există ascultare de Dumnezeu fără lepădare de sine – renunţare la sine, în favoarea predării în mâinile lui Dumnezeu.

Expresia „să-şi ia crucea” înseamnă ca, odată predat lui Dumnezeu, „să-şi asume viaţa aceasta” ─ cu bucuriile, dar şi cu întristările ei; cu biruinţele, dar şi cu eşecurile ei. Despre această „cruce a vieţii” ne vorbeşte evanghelia, cruce pe care trebuie să ne-o asumăm cu demnitate şi bărbăţie creştină şi aşa să-I urmăm lui Hristos.

Cuvintele „să-Mi urmeze Mie” ne cheamă să abordăm viaţa aceasta, ca pe o luptă, pentru că viaţa în Hristos nu este o viaţă oarecare, ci este luptă acerbă cu tot ceea ce ne împiedică de a-I urma Lui.

Spre finalul acestei evanghelii este menţionată şi Împărăţia lui Dumnezeu, pe care unii o pot gusta încă din această viaţă, chiar înainte de a muri. Să ne aducem aminte de cuvintele Domnului din altă evanghelie, când spune: „Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru!” (Lc. 17, 21). Împărăţia lui Dumnezeu se va înfiripa încet-încet înlăuntrul nostru doar dacă vom înţelege să-I slujim lui Hristos aşa cum ne-o cere El. Ea începe încă de aici de pe pământ şi se continuă în mod firesc în viaţa de dincolo. Iar dacă voim să dobândim Împărăţia lui Dumnezeu, trebuie să o abordăm ca pe o cruce, ca pe o luptă şi ca pe o jertfă”.