Episcopia Slatinei și Romanaților

Liturghie arhierească în Parohia Ianca Nouă

  • 19/03/2014

Duminică, 16 martie, Preasfinţitul Episcop Sebastian a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Parohia Ianca Nouă, com. Ştefan cel Mare.

În cuvântul de învățătură, Preasfinţia Sa a tâlcuit Evanghelia vindecării slăbănogului din Capernaum: „Hristos vindecă pe slăbănogul din Capernaum prin iertarea păcatelor, tăind însăși rădăcina bolii − păcatul. Cauza bolii lui era păcatul, şi acest lucru se întâmplă de multe ori şi la noi. Odată cu intrarea păcatului în lume, prin neascultarea protopărinţilor noştri Adam şi Eva, acesta are implicaţii profunde asupra fiinţei noastre! El are în sufletele noastre urmări nebănuite: boli, suferinţă, nefericire, neputinţă spirituală etc. Păcatul naşte în noi boli şi, aşa precum ne arată evanghelia de astăzi, numai Dumnezeu poate ierta păcatele, totodată dăruindu-ne şi vindecare trupească.

Şi pentru că azi Biserica cinsteşte pe Sfântul Grigorie Palama, să luăm aminte şi la rugăciunea alcătuită de el: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!” Rugăciune scurtă, dar foarte cuprinzătoare, pentru faptul că ne adresăm Mântuitorului Hristos cu toate apelativele Sale, recunoscându-L că este Dumnezeu adevărat Care poate ierta păcatele, aşa cum a făcut-o astăzi cu slăbănogul şi, în acelaşi timp, recunoscându-ne pe noi înşine ca păcătoşi; rugăciune scurtă, pe care o putem rosti în toate împrejurările vieţii noastre, nemaiputând zice că nu avem timp să ne rugăm sau invocând alte motive”.