Episcopia Slatinei și Romanaților

Liturghie arhierească în Parohia Obârșia Veche

  • 12/01/2016

Duminică, 10 ianuarie, Preasfințitul Părinte Sebastian a slujit Sfânta Liturghie în biserica „Adormirea Maicii Domnului” a Parohiei Obârșia Veche, din comuna Obârșia.

În cuvântul său de învăţătură, Preasfinţia Sa a tâlcuit pericopa evanghelică a Duminicii de după Botezul Domnului: „dacă vom învăţa să preţuim jertfa mai mult decât viaţa; sărăcia, pe care o fericeşte Hristos, mai mult decât bogăţia; şi îndurarea nedreptăţii în duh creştin, mai presus decât dreptatea (Mt. 5, 10), Împărăţia Lui deja s-a sălăşluit întru noi. În logica lui Dumnezeu biruitor nu este cel ce ia arma şi-şi face dreptate, ci acela care se jertfeşte pe sine pentru aproapele cu neţărmurită dragoste. Acela este „erou” în viziunea lui Hristos! Bogat nu este cel ce constată că-i sunt hambarele prea mici şi neîncăpătoare, ci acela care „se îmbogăţeşte în Dumnezeu” (Lc. 12, 20-21), iar nemuritor este nu cel ce-şi petrece viaţa în desfătări (Lc. 16, 19-23), ci acela care, paradoxal, „moare” pentru El (In. 15, 13)! Aceasta pentru că logica lui Dumnezeu este una a cerului şi a duhului, iar nu a pământului şi a trupului. Avem de-a face cu o logică spiritualizată, şi la aceasta ne cheamă şi pe noi Hristos! Pe aceasta a vestit-o încă de la începutul misiunii Sale, spunând că „s-a apropiat Împărăţia Cerurilor”, şi la această logică şi Împărăţie ne cheamă şi pe noi încă de aici, căci nu vom putea trăi „dincolo” ceea ce n-am experimentat mai întâi aici”.