Episcopia Slatinei și Romanaților

Liturghie arhierească în Parohia Şerbăneştii de Sus

  • 20/02/2012

Duminică 19 februarie, Preasfinţitul Părinte Sebastian a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica „Adormirea Maicii Domnului” din com. Şerbăneşti.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a tâlcuit pericopa Duminicii Înfricoşătoarei Judecăţi, arătând că dragostea este virtutea cea mai mare, după care vom fi judecaţi la sfârşitul veacurilor: „Mesajul pericopei evanghelice de astăzi este cât se poate de simplu. Înaintea lui Dumnezeu dragostea contează mai mult decât credinţa, de vreme ce multă lume crede, însă credinţa fără fapte este moartă. La fel şi nădejdea, la fel şi postul nostru, atâta vreme cât în suflet continuă să clocotească ura şi răutatea faţă de aproapele. Nu este de ajuns să crezi; nu este suficientă nădejdea; nu te împlineşte nici rugăciunea; chiar şi postul rămâne neroditor, dacă toate acestea nu-şi găsesc finalitatea în dragoste.

Observăm că în pericopa evanghelică de astăzi Hristos n-a întrebat decât de faptele milosteniei; L-a interesat doar raporturile noastre cu aproapele − dragostea, compasiunea şi mila faţă de cel de lângă noi. Nu a întrebat de credinţă, de nădejde, de rugăciune! Nu a întrebat nici de postul pe care îl vom începe în curând, cu toate că postul este o cale absolut necesară pentru a putea ajunge să fim rânduiţi de-a dreapta Lui. Ei bine, Hristos întreabă simplu: Ai dat să mănânce celui flămând? Ai dat apă celui însetat? Ai primit în casa ta, cu dragoste, pe cel care nu avea adăpost? Ai îmbrăcat pe cel sărac? Ai mers la cel aflat în spital, ori în temniţă, să-l cercetezi şi să-l mângâi după înţelepciunea şi puterea pe care ţi le-a dat Dumnezeu?

Oare de ce judecă Hristos după faptele trupeşti? O face, pentru că El a fost şi Om, asemenea nouă. De aceea I-a fost încredinţată judecata Lui, pentru că zice evanghelistul: „judecata este a Fiului Omului” (In. 5, 27). A trecut şi El prin cele prin care trecem noi. Ştie ce înseamnă să suferi, căci El Însuşi a suferit. Ştie ce înseamnă să fii flămând, să fii însetat, să fii gol, să fii batjocorit, să fii întemniţat, să fii omorât. El pe toate le ştie, pentru că este Dumnezeu”.