Episcopia Slatinei și Romanaților

Liturghie în sobor arhieresc la Mănăstirea Brâncoveni

  • 22/08/2014

Duminică, 17 august, la Mănăstirea Brâncoveni s-a săvârşit Sfânta Liturghie, în sobor arhieresc, la care au participat: Preasfinţitul Nicodim – Episcopul Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul Sebastian – Episcopul Slatinei şi Romanaţilor şi Preasfinţitul Gurie – Episcopul Devei şi Hunedoarei, înconjuraţi de un ales sobor de preoţi şi diaconi. De asemenea, la praznic au mai luat parte toţi preoţii din cuprinsul Eparhiei, alături de credincioşii parohiilor pe care le păstoresc.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Nicodim a făcut o frumoasă paralelă între pelerinajul credincioşilor la Mănăstirea Brâncoveni − pe de o parte − şi venirea Anei, mama proorocului Samuel, la cortul din Şilo, pentru a dobândi de la Dumnezeu roadă pântecelui – pe de altă parte: „Să venim şi noi aici, în casa lui Dumnezeu, şi să ne deschidem inimile înaintea Lui, cerând cele de folos sufletului nostru. Fiind împreună cât mai mulţi, rugăciunea noastră va fi mai puternică şi Dumnezeu se va milostivi spre noi.

Cinstirea Sfinţilor Brâncoveni la această mănăstire, de la venirea Preasfinţitului Sebastian în scaunul episcopal de la Slatina, prinde contur din ce în ce mai mult, de la an la an, fapt care arată că preţuirea noastră pentru ei revarsă din plin roadele credinţei. Ocrotitorii acestei Eparhii ne sunt exemple vii, dar şi mijlocitori puternici la tronul lui Dumnezeu Cel bogat în daruri şi mult milostiv”.

După-amiaza, începând cu orele 1700,  la Casa de Cultură a Sindicatelor din Slatina evenimentul s-a prelungit cu o serie de comunicări ştiinţifice, susţinute de către Prof. Univ. Dr. Constantin Rezachevici, Prof. Univ. Dr. Radu-Ştefan Vergatti şi Acad. Constantin Bălăceanu-Stolnici, alternând cu recitalul susţinut de corala preoţilor Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor, precum şi de rapsodul popular Ion Creţeanu.

Tot cu acest prilej, Dl Prof. Dr. Dinică Ciobotea, de la Facultatea de Istorie din Craiova, a prezentat noua apariţie editorială a eparhiei, intitulată „Sfântul Constantin Brâncoveanu – Ocrotitorul Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor”, lucrare structurată în trei volume: vol. I − „Anatefterul” şi „Jurnalul catastih”, vol. II – „Domnia” şi vol. III – „Moştenirea culturală şi spirituală”.