Episcopia Slatinei și Romanaților

Logica lui Dumnezeu este contrară de multe ori celei pământeşti

  • 14/01/2011

Duminică 9 ianuarie, PS Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, a săvârşit slujba Sfintei Liturghii la Parohia “Pogorârea Sfântului Duh” din Mun. Slatina.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a vorbit despre începutul propovăduirii Domnului, referindu-se în mod deosebit la logica lui Dumnezeu, contrară de multe ori logicii pământeşti: “Există, din păcate, două logici: una pământească şi alta cerească. Evanghelia de astăzi ne arată că Dumnezeu are o altă logică, potrivit căreia nemuritor nu este cel care-şi duce viaţa în desfătări de tot felul şi în distracţii, ci acela care este gata să-şi dea viaţa oricând pentru El. În logica pământeană erou este cel care pune mâna pe armă şi-şi face singur dreptate, în timp ce în logica lui Dumnezeu preaslăviţi şi sfinţi sunt oamenii aceia care îndură cu bărbăţie creştină nedreptatea… Aşadar, în logica lui Dumnezeu lucrurile, în marea lor majoritate, stau invers decât în lumea aceasta. Dar Hristos vine astăzi şi uneşte logica noastră, depărtată de Dumnezeu, cu logica Sa, prin cuvintele pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor!