Episcopia Slatinei și Romanaților

 

 

MĂNĂSTIREA SFÂNTA CRUCE – STUDINA

Hram:Înălţarea Sfintei Cruci

şi Naşterea Sf. Ioan Botezătorul

Adresă: Com. Studina, Jud. Olt.

Stareţ: Protos. Ilarion Pojoga

Tel: 0720 065 451

~~~+~~~

BISERICA-PARACLIS

Acces/ Localizare

Este situată pe şoseaua DN 54 la 15 km de Caracal şi 20 km de Corabia, chiar în marginea şoselei, în dreapta ei, la ieşirea din satul Studiniţa.

Istoric

Mânăstirea Sfânta Cruce din com. Studina s-a înfiinţat la iniţiativa şi dorinţa D-nei Maria Crîmu din localitatea Traian, jud. Olt, care a construit în satul Grădinile, lângă halta CFR Studina, o bisericuţă-troiţă de doar 9 m lungime şi 4 m lăţime, şi a fost sfinţită la 14 septembrie 1994 de către Preasfinţitul Irineu Slătineanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Râmnicului.

Mai multe date cu privire la aceast lăcaş aflăm din pisania ce străjuieşte la intrare: „Cu ajutorul nedespărţitei Sfintei Treimi, pe temelia vechii troiţe Sf. Ioan Botezătorul, înălţată de evlavioşii creştini Ştefan Ion şi Dincă Cristina, ziditu-s-a în anii 1993-1994 această biserică cu hramul «Adormirea Maicii Domnului». Pornit-a această lucrare neobosita creştină Crîmu Maria, fiul Tiberiu şi mama Grigoriţa din Traian. În acelaşi duh al iubirii de Dumnezeu, s-au adunat oştenii Domnului şi alţi credincioşi din Brastăvăţu, în frunte cu preotul Dobre. Pentru mântuirea lor, ostenitu-s-au şi smeriţii credincioşi din Studina şi Grădinile, îndemnaţi de păstorii lor sufleteşti. Vrednici de pomenire sunt robii lui Dumnezeu: Andrei Dudău-Brastăvăţu, Vasile Gheorghe (Ofilat) şi Ilie Ion-Grădinile, Gogan Vasile-Suceava, Ing. Onefreciuc Traian-Suceava, Ing. Mihala Puiu şi Dobre Gheorghe-Brastăvăţu; Preda Dumitrache-Studina, Baidac Sandu-Grădinile şi preotul Bărleanu din Traian.“

Întrucât însă, prin strădania aceleiaşi doamne Maria Crîmu şi cu sprijinul D-lui Insp. Gheorghe Edu de la Prefectura jud. Olt, ulterior i s-au atribuit mânăstirii 9,4 ha de pământ arabil la marginea satului Studiniţa, în anul 2008, la cererea proaspăt numitului stareţ PC Protos. Ilarion Pojoga, s-a luat hotărârea mutării mânăstirii aici. În acelaşi an, s-a turnat fundaţia şi s-a construit pe noul amplasament o biserică din lemn. Lucrările au fost executate chiar de către părintele stareţ, ajutat de fratele său Iacob Pojoga şi de Ierom. Veniamin Bărbieru, cu fonduri de la mai multe mânăstiri din ţară şi de la diverşi credincioşi, slujba târnosirii fiind săvârşită de către Preasfinţitul Episcop Sebastian la 24 iunie 2009, cu prilejul hramului.

Apoi, în acelaşi an, cu sprijinul Primăriei com. Studina, în speţă a D-lui Primar Marin Vasile, s-au turnat fundaţiile şi s-a început construcţia corpului de chilii.

~~~+~~~

Troiţa

Fotografii ale bisericii noi

Construirea bisericii-paraclis

Corpul de chilii

   

 

~~~+~~~

Harta

Sursa: MonasteryMap v1 by E-mistic

Lasă un răspuns