Episcopia Slatinei și Romanaților

Posturi vacante de Inspector General şi Şef Secţia Asistenţă Religioasă în cadrul Ministerului Apărării Naţionale (MApN)

 • 03/04/2018

Sectorul Social-Filantropic al Administraţiei Patriarhale organizează un concurs intern pentru ocuparea postului vacant de Inspector General şi Şef Secţia Asistenţă Religioasă din cadrul Ministerului Apărării Naţionale (MApN).

Condiţii de înscriere ale candidaţilor:

– să fie membri ai clerului militar;

– să aibă experienţă de minimum 10 ani ca preoţi militari;

– să deţină diplomă de studii postuniversitare de specialitate.

Dosarul candidaţilor trebuie să conţină următoarele documente:

 1. Binecuvântarea şi recomandarea ierarhului din eparhia din care provine candidatul;
 2. Cererea de înscriere la concurs;
 3. Copii acte studii (diplomă de licenţă în teologie şi foaie matricolă, diplomă studii postuniversitare);
 4. Copie act de identitate;
 5. Cazier canonic;
 6. Fişă medicală;
 7. Curriculum vitae;
 8. Adeverintă de vechime în clerul militar;
 9. Raport de activitate pe ultimul an vizat de conducerea unităţii militare unde activează;
 10. Proiect cu direcţii strategice de acţiune pentru 5 ani şi plan de activităţi pentru primul an;
 11. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză (nivel mediu);
 12. Certificat de competenţă operare pe calculator;
 13. Recomandarea din partea conducerii unităţii unde este încadrat candidatul;
 14. Alte recomandări.

Depunerea dosarelor se va face personal la sediul Sectorul Social-Filantropic al Administraţiei Patriarhale până la data de 30.04.2018, la adresa: B-dul Regina Maria nr.1, bl. PSB, et. 6, ap. 16, Sector 4, Bucureşti.

Concursul va fi organizat în termen de 10 zile de la încheierea perioadei de înscriere şi va consta în prezentarea proiectului de management strategic pentru Secţia de Asistenţă Religioasă din MApN.