Episcopia Slatinei și Romanaților

Proiectul Noului Cod penal: incestul şi prostituţia

  • 09/04/2009

Proiectul Noului Cod penal: incestul şi prostituţia

În legătură cu proiectul noului Cod Penal, prin care sunt dezincriminate incestul şi prostituția, Episcopia Slatinei şi Romanaţilor îşi manifestă îngrijorarea faţă de uşurinţa cu care sunt desfiinţate valorile creştine, umane şi familiale, într-o ţară eminamente creştină.

Atragem atenţia că nu ţinem numaidecât să fie pedepsiţi făptaşii pe care, dealtfel, îi aşteptăm în scaunul spovedaniei, pentru pocăinţă, dar nici nu vrem ca aceste păcate să fie considerate „normale” şi să se bucure de „lege”, atâta timp cât ele constituie „fără-de-lege”.

Libertatea umană nu trebuie să însemne „libertinaj”, ci expresia conştiinţei nealterate cu privire la ceea ce sunt slăbiciunile şi patimile umane. Democraţia nu trebuie să devină „demonocraţie”, iar opinia majorităţii nu trebuie sacrificată de dragul unor minorităţi, numai pentru ca aşa „bântuie vânturile” prin lumea modernă de azi.

Consecinţele unui astfel de Cod Penal sunt dintre cele mai grave, dând ‘undă verde’ „turismului de stradă” şi îmbolnăvirii genetice familiale, care produc dezechilibru în familie şi societate, iar în contextul general al crizei economice mondiale pot conduce la „sclavagism sexual”.

Consimţământul spre păcătuire este condamnabil, pentru că atacă conştiinţa creştină prin „complicitatea” la aceeaşi faptă, drept pentru care suntem datori să denunţăm aceste păcate, spre îndreptarea celor ce le săvârşeşc.

Concepţia „Ce nu este interzis de lege este permis”, ar produce confuzie şi înstrăinează pe oameni de morala creştină, aducând prejudicii grave mentalităţii şi percepţiei actuale asupra acesteia, provocând dezechilibru atât în plan familial, cât şi social.

În sensul celor de mai sus, Episcopia Slatinei şi Romanaţilor atrage atenţia tuturor factorilor angajaţi în redactarea noului Cod penal asupra pericolului moral al incestului şi prostituţiei, propunând chemarea la pocăinţă şi viaţă curată, care transfigureză firea umană, şi nu la „normalizarea şi legiferarea” păcatului.