Episcopia Slatinei și Romanaților

Resfinţirea bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Cocorăşti

  • 28/09/2012

Duminică 23 septembrie, Preasfinţitul Episcop Sebastian a săvârşit resfinţirea bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Parohia Cocorăşti.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a accentuat mesajul evangheliei, citită la Sfânta Liturghie, ca îndemn la ascultare, chiar dacă uneori pare „iraţională”: „Oare credinţa este raţională? Nicidecum, ci supraraţională! Să urmăm pe Dumnezeu chiar şi atunci când drumul către El ar părea că duce în direcţia opusă acestei lumi, căci El a situat lumea de aici cu mult mai prejos decât cealaltă, când a zis: „Nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca… Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte se vor adăuga vouă” (Mt. 6, 31 şi 33). Să iubim pe Dumnezeu chiar şi atunci când acest lucru ar putea părea nebunie sau sminteală, după cum a numit Apostolul neamurilor crucea lui Hristos, care, însă, s-a dovedit mântuitoare (1 Cor. 1, 18 şi 23)”.

La final, pentru efortul depus la restaurarea bisericii, Preasfinţitul Sebastian a acordat rangul de Iconom Pr. Paroh Toma Petre şi Distincţia de Vrednicie d-lor: Primar Iulian Preda, Ing. Adriana Oros, Arh. Severică Mitrache, Manager Constantin Drăgan, Manager Ion Niţu şi Manager Valeriu Cazan.