Episcopia Slatinei și Romanaților

Resfinţirea bisericii Parohiei Traian

  • 22/05/2012
Luni 21 mai, Preasfinţitul Episcop Sebastian a săvârşit slujba de resfinţire a bisericii Parohiei „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din com. Traian.

După Sfânta Liturghie, în cuvântul de învăţătură Preasfinţia Sa a istorisit viaţa Sfinţilor Împăraţi Constantin şi maica sa Elena, subliniind aportul unic pe care ei l-au adus răspândirii libere a creştinismului: „Sfinţii aceştia, numiţi în cărţile de cult „întocmai cu Apostolii”, au rămas în conştiinţa Bisericii, pe de o parte, ca apărători ai credinţei, iar pe de altă parte ca modele de conducători.

Ei sunt apărători ai credinţei acesteia, pe care mulţi o găsesc astăzi ca învechită şi fără nicio valoare. Dacă Împăratul Constantin a găsit potrivit să dea legi care să favorizeze credinţa creştină, astăzi acest lucru nu-i mai interesează pe creştinii noştri. Mucenicii şi-au dat viaţa pentru dreapta credinţă, iar noi nu numai că nu o preţuim şi nu o apărăm în faţa ereziilor, dar chiar afişăm, de multe ori, indiferenţă sau chiar dispreţ faţă de ea. Acestea îl fac „Mare” pe Sfântul Împărat Constantin, pentru că a înţeles să preţuiască, să iubească şi să apere credinţa creştină. El a schimbat istoria; a schimbat cursul lumii, lăsând în urma lui un imperiu creştin.

Sfinţii prăznuiţi astăzi sunt şi modele de conducători cu frică de Dumnezeu, chiar dacă au fost oameni politici. Ei nu şi-au pierdut ruşinea şi respectul faţă de semeni şi faţă de lege. Astfel de conducători ne trebuie şi nouă astăzi − cu frică de Dumnezeu şi cu dragoste faţă de Biserica Sa, asemenea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena”.

Pentru efortul substanţial depus la lucrările de restaurare a bisericii din Traian, Preasfinţia Sa a acordat Diploma de Ctitor Dlui Deputat Eugen Nicolicea (fiul satului), şi Distincţii de Vrednicie: Părintelui Paroh Cristian Bîrleanu, Preotului Ionel-Dorin Moga, Preotului Sergiu Baroană şi Dlui Manager Tudor Mătuşa.