Episcopia Slatinei și Romanaților

Ședinţa anuală a Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor

  • 14/02/2019

Marți, 12 februarie 2019, la Casa „Lazăr” – Clocociov din Slatina, a avut loc şedinţa anuală a Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor, organ deliberativ ce are în componenţă sa 30 de membri: 10 clerici şi 20 de mireni din judeţul Olt, împărţiţi pe cinci comisii: Administrativ-Bisericească; Cultural-Educaţională; Economică, Bugetară şi Patrimonială; Social-Filantropică şi Organizatorică, Juridică şi de Validare.

Şedinţa a început la orele 10.00 cu oficierea slujbei de Te Deum în prezenţa membrilor Adunării Eparhiale. După apelul nominal, s-a purces la prezentarea dărilor de seamă anuale privind activitatea Episcopiei, împărţită pe șase sectoare și s-au purtat apoi discuţii pe seama lor. La sfârşit, rapoartele au fost semnate de către membrii celor cinci comisii, întrunirea finalizându-se cu o agapă frăţească.

Astfel, au prezentat activitatea Episcopiei Slatinei și Romanaților Pr. Ion RIZEA – Sectorul Administrativ, Pr. Decebal TRAȘCĂ – Sectorul Bunuri, Pr. Lucian DUCĂ – Sectorul Construcții, Pr. Mădălin VĂRZARU – Sectorul Economic, Pr. Dan CAMEN – Sectorul Cultural și Pr. Constantin ALDEA – Sectorul Social.

*

Adunarea Eparhială este convocată o dată pe an pentru a analiza dările de seamă anuale ale fiecărui sector al Episcopiei şi pentru a fi aduse la cunoștință proiectele care se vor desfăşura în cursul anului. Preşedintele Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor este Preasfinţitul Părinte SEBASTIAN.