Episcopia Slatinei și Romanaților

Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena sărbătoriţi la Parohia Icoana

  • 24/05/2011

Sâmbătă, 21 mai, când Biserica Ortodoxă îi cinsteşte pe Sfinţii Împăraţi întocmai cu Apostolii Constantin şi Elena, PS Părinte Sebastian a slujit Sfânta Liturghie la Parohia Icoana, prilej cu care a sfinţit noua construcţie anexă − praznicar şi clopotniţă.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a relatat pe scurt viaţa Sfinţilor Împăraţi, îndemnând pe cei prezenţi să nu rămână indiferenţi faţă de credinţa noastră strămoşească: „Sărbătoarea de astăzi este pentru noi o încurajare şi o invitaţie de a ne respecta credinţa pentru care, secole de-a rândul, au murit milioane de creştini şi pe care împăratul Constantin a reuşit să o declare religie liberă. Iată, şi noi ne bucurăm de această credinţă creştină, veche de 2000 de ani, de când Sf. Ap. Andrei, unul din ucenicii şi apostolii Mântuitorului Hristos, a venit pe pământul românesc al Dobrogei de astăzi şi ne-a făcut-o cunoscută. Aşadar, să luăm aminte la sfinţii aceştia care ne-au păzit credinţa şi au dăruit-o strămoşilor şi înaintaşilor noştri ca să ajungă până la noi neschimbată. Suntem datori ca şi copiii, nepoţii şi cei care vor veni după noi să aibă această credinţă curată şi întreagă. Însă, prin indiferenţă, prin lipsa noastră de la biserică, prin lipsa de angajament la post, la rugăciune şi la fapte bune, nu vom mai avea ce preda urmaşilor noştri şi riscăm să se piardă credinţa. Să veghem, deci, să ne dăm silinţa şi să-i educăm pe copii şi pe nepoţi în dragostea faţă de această credinţă, în respectarea zilei de Duminică, în îmbrăţişarea postului şi în îndeletnicirea cu rugăciunea. Să ne ajute Dumnezeu să ne cultivăm duhovniceşte credinţa!”

La finalul slujbei, Preasfinţitul Părinte a acordat Distincţia de vrednicie D-lui Manager Alexe Veisa, ctitor şi ajutător la lucrările săvârşite.