Episcopia Slatinei și Romanaților

Sfinţii Trei Ierarhi, sărbătoriţi în Cetatea Băniei: Zi de praznic pentru Facultatea de Teologie din Craiova

  • 01/02/2016

Facultatea de Teologie din Craiova a organizat sâmbătă, 30 ianuarie, mai multe evenimente şi activităţi festive, închinate celor trei ocrotitori ai săi, Sfinţii Vasile, Grigorie şi Ioan. Praznicul cinstirii Sfinţilor Trei Ierarhi a fost totodată şi un moment de bilanţ pentru prestigioasa instituţie de învăţământ teologic de grad universitar din Cetatea Băniei.

Programul evenimentelor festive închinate Sfinţilor Trei Ierarhi, patronii duhovniceşti ai Facultăţii de Teologie din Craiova, a început sâmbătă, la primele ore ale dimineţii, când a fost săvârşită Sfânta Liturghie Arhierească la Altarul Bisericii „Madona Dudu”. Alesul sobor de preoţi şi diaconi a fost condus de Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhispiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Decanul Facultăţii de Teologie din Craiova, alături de ceilalţi membrii ai Sinodului Mitropolitan: Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor şi Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului. În cadrul slujbei euharistice Lect. Univ. Dr. Ionel Ungureanu a fost hirotonit întru diacon, iar Pr. Lect. Univ. Dr. Adrian Maziliţa a fost ridicat la rangul de iconom stavrofor. Cei doi profesori ai Facultăţii de Teologie din Craiova au fost felicitaţi astfel de IPS Părinte Mitropolit pentru activitatea şi rezultatele de la catedră.

„Apărătorii Preasfintei Treimi, învăţătorii şi povăţuitorii noştri”

În cuvântul de învăţătură, rostit la finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Olteniei a vosrbit despre viaţa şi faptele minunate ale Sfinţilor Trei Ierarhi, prezentându-i ca exemple vii de smerenie, virtute şi înţelepciune pentru studenţii teologi, pentru profesori şi credincioşi. „Sfinţii Trei Ierarhi au trăit în primele veacuri creştine, strălucind prin faptele şi învăţătura lor în Biserică. În felul aceasta, ei au rămas pilde nemuritoare de viaţă evalvioasă şi modele pentru ierarhi, preoţi şi credincioşi, pentru călugări şi călugăriţe. Atât de mari au fost ostenelile lor încât, încă din viaţa lor pământească, creştinii i-au socotit bineplăcuţi înaintea lui Dumnezeu, iar Biserica i-a cinstit ca sfinţi ocrotitori şi mijlocitori pentru sufletele noastre. Aşa se face că Sfinţii Trei Ierarhi sunt serbaţi în cursul anului bisericesc individual şi apoi, în această zi, laolaltă. Înţelegem de aici că în Biserică şi în Împărăţia Cerurilor ei sunt împreună cu Mântuitorul Hristos, sunt în Duhul Sfânt şi preamăresc Treimea cea de o Fiinţă şi Nedespărţită. Au primit lumina din Taina Sfântului Botez, înmulţindu-o prin osteneli şi nevoinţe nenumărate. Această lumină, ce străluceşte pe chipurile lor, este lumina cea neînserată a Împărăţiei Cerurilor, lumina cea necreată, care a sălăşluit într-înşii, făcându-i cu adevărat luminători şi dascăli ai lumii. Îi cinstim laolaltă pentru că au vorbit despre Preasfânta Treime. Avem astfel o treime de arhierei, după cum avem în ceruri Trei Persoane ale Sfintei Treimi, care formează o unitate desăvârşită. În felul acesta, Sfinţii Trei Ierarhi se arată astăzi apărătorii Preasfintei Treimi, învăţătorii şi povăţuitorii noştri”, a spus IPS Irineu.

Program festiv la Centrul de restaurare şi vizializare

Momentele festive închinate Sfinţilor Trei Ierarhi au continuat în Aula „Nestor Vornicescu” a Centrului de restaurare şi vizualizare, din str. Brestei, nr. 24. Întâlnirea a fost prefaţată de tradiţionala cuvântarea de laudă în cinstea patronilor duhovniceşti, rostită anul acesta de Pr. Lect. Dr. Ion Sorin Bora. La rândul său, Pr. Conf. Dr. Adrian Ivan, prodecanul Facultăţii de Teologie, a prezentat bilanţul activităţilor academice din anul 2015. Programul a fost îmbogăţit de concerul de muzică religioasă, prezentat de corul facultăţii, dirijat de Pr. Lect. Dr. Adrian Maziliţa.

„Reuşim împreună să facem lucruri frumoase spre slava lui Dumnezeu”

În finalul întâlnirii, a luat cuvântul IPS Părinte Mitropolit Irineu, care a explicat menirea slujirii teologale, amintind în acest sens ca şi coordonate principale cuvântarea şi trăirea în Mântuitorul Hristos. „Bucuria întâlnirii cu Sfinţii Trei Ierarhi în cadrul Facultăţii noastre este din bucuria cea veşnică şi o pregustare la ceea ce vom simţi alături de Mântuitorul Hristos, în Împărăţia Cerurilor. Teologia este vederea lui Dumnezeu, este cunoaşterea şi trăirea în Dumnezeu. Teologia este «viaţa în Hristos», după cum ne învaţă Sfântul Nicolae Cabasila. Spunem aceasta pentru că noi suntem în Mântuitorul Hristos, aşa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel: «în El trăim, ne mişcăm şi suntem». Pentru aceasta mişcarea noastră nu este haotică, nu este risipită sau fără direcţie, căci El este «Calea, Adevărul şi Viaţa». În felul acesta, fiind cuprinşi în Mântuitorul Hristos, avem lămurit scopul vieţii noastre, ţinta despre care tot Sfântul Apostol Pavel vorbeşte”, a spus IPS Irineu. În continuare, Părintele Mitropolit a descris principalele coordonate ale activităţii pe care Facultatea de Teologie din Craiova a desfăşurat-o în anul precedent. „Şi anul acesta Facultatea noastră şi-a îndeplinit, cu ajutorul lui Dumnezeu, misiunea şi menirea ei. Am dăbândit, cu harul Duhului Sfânt, lucruri pe care, prin forţele noastre proprii, nu le-am fi putut niciodată împlini. Aşa se face că avem un corp profesoral format din părinţi episcopi, preoţi, domni şi doamne profesori, şi cu toţi laolaltă trăim ca într-o familie. Nu putem să spunem că avem o familie care nu are greutăţi. Dincolo de acestea, socotim că în facultatea noastră persistă bucuria de a fi împreună şi dragostea de a ne împărtăşi din darul celui de lângă noi. Aşadar, umăr la umăr, reuşim împreună să facem lucruri frumoase spre slava lui Dumnezeu şi spre binele poporului celui binecredincios”, a concus IPS Părinte Irineu.

Sinteza activităţilor pe anul 2015

În anul 2015, Facultatea de Teologie din Craiova a funcţionat cu Departamentele Teologie Pastorală şi Artă Sacră, studii universitare de licenţă, studii universitare de master şi studii doctorale. În cadrul studiilor universitare de master au funcţionat 2 specializări: Doctrină şi Cultură şi Misiune şi Pastoraţie.  În cadrul Şcolii Doctorale au funcţionat  4 conducători de doctorate şi 3 specializări: Teologie Dogmatică, Teologie Morală şi Misiologie. Toate domeniile şi specializările Facultăţii sunt acreditate să funcţioneze de Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică. Facultatea de Teologie a funcţionat în anul 2015 cu un număr de 26 de cadre didactice titulare (2 profesori, 7 conferenţiari, 16 lectori şi 1 asistent) şi 9 cadre didactice auxiliare. Efectivul total studenţi/masteranzi/doctoranzi în anul 2015 a fost: 350 pentru licenţă, 116 – master, 26 – doctorat.

În anul universitar 2014-2015 au fost susţinute 2 teze de doctorat în domeniul Teologie, sub coordonarea IPS Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Decanul Facultăţii de Teologie. Au fost publicate de asemenea numeroase titluri ştiinţifice de unic autor, volume colective, au fost editate reviste de specialitate şi s-au organizat numeroase conferinţe, simpozioane, mese rotunde şi întâlniri la cel mai înalt nivel academic.

Programul activităţilor dedicate Sfinţilor Trei Ierarhi a fost completat de lucrările Sinodului Mitropolitan. Cei cinci arhierei olteni s-au întrunit în şedinţă de lucru la Centrul de restaurare şi vizualizare din Craiova, sub prezidiul IPS Părinte Mitropolit Irineu.

Arhid. Ioniţă Apostolache

sursa: MitropoliaOlteniei.ro