Episcopia Slatinei și Romanaților

Slujbă arhierească la Mănăstirea Clocociov

  • 22/11/2012

Miercuri, 21 noiembrie, în ziua praznicului Intrării Maicii Domnului în Biserică, Preasfinţitul Episcop Sebastian, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica cea nouă a Mănăstirii Clocociov, hirotonind preot pe Diac. Eugen Chipuc, pe seama Parohiei Alunişu.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a subliniat importanţa acestui mare praznic împărătesc, totodată arătând cum în Maica Domnului cerul şi pământul − adică întreaga fiinţă −, trupul şi sufletul, mintea şi inima slujesc lui Dumnezeu, într-o simfonică şi desăvârşită lucrare: „Astăzi, ca şi la toate celelalte praznice închinate Maicii Domnului, Evanghelia rânduită spre citire este cea în care surorile lui Lazăr, Marta şi Maria, slujeau lui Hristos în mod diferit: Marta se îndeletnicea cu cele materiale, iar Maria cu rugăciunea, aflându-se mereu în preajma lui Hristos şi ascultându-I cuvintele. Aşadar, din această evanghelie luăm învăţătură că Sfânta Fecioară Maria, care prin rugăciunea şi slujirea adusă lui Dumnezeu în Templu vreme de 12 ani, s-a învrednicit a naşte pe Însuşi Hristos Domnul, Biserica numind-o mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât serafimii.

În viaţă avem nevoie de Marta − pentru că suntem şi trup ce trebuie hrănit, îngrijit, îmbrăcat, spălat etc. −, dar mai cu seamă avem nevoie de Maria, pentru că aceasta ne lipseşte cel mai mult, adică rugăciunea şi slujirea lui Dumnezeu. Să nu ne lăsăm pradă numai preocupărilor şi lucrurilor Martei − lucruri trecătoare de altfel −, ci să punem la loc de mare cinste în viaţa şi în fiinţa noastră dragostea pentru rugăciune şi pentru slujire lui Dumnezeu”.