Episcopia Slatinei și Romanaților

Târnosirea bisericii Parohiei Fălcoieni

  • 30/09/2014

Duminică, 28 septembrie, Preasfinţitul Episcop Sebastian a târnosit biserica Parohiei Fălcoieni din oraşul Potcoava.

După săvârşirea Sfintei Liturghii, în cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a tâlcuit evanghelia Duminicii a XVIII-a după Rusalii, în care se istoriseşte pescuirea minunată de care au fost învredniciţi Apostolii, împlinind porunca Mântuitorului Hristos de „a mâna mai la adânc şi a lăsa în jos mrejele”: „Mesajul evangheliei de astăzi este cât se poate de clar: Să ascultăm de Dumnezeu chiar şi atunci când lucrul acesta ar putea părea „iraţional”! Oare credinţa este raţională? Nicidecum, ci supraraţională! Să urmăm pe Dumnezeu chiar şi atunci când drumul către El ar părea că duce în direcţia opusă acestei lumi, căci El a situat lumea de aici cu mult mai prejos decât cealaltă, când a zis: „Nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca… Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte se vor adăuga vouă” (Mt. 6, 31 şi 33). Să iubim pe Dumnezeu chiar şi atunci când acest lucru ar putea părea nebunie sau sminteală, după cum a numit Apostolul neamurilor crucea lui Hristos, care, însă, s-a dovedit mântuitoare (1 Cor. 1, 18 şi 23).

Să slujim pe Dumnezeu cu toată fiinţa noastră, de nimic îndoindu-ne, pentru că El este Creatorul şi Stăpânul tuturor, şi atunci nu vom mai duce lipsă de nimic. Să ne încredinţăm voii Lui sfinte şi mântuitoare, şi atunci lumina, bogăţia şi mântuirea Sa ne vor aduce nespusă şi neînchipuită bucurie şi împlinire, într-o lume ce pare din ce în ce mai greu de înfruntat fără sprijinul şi ajutorul Său minunat, Amin”.

Răsplătind efortul depus la restaurarea bisericii, Preasfinţia Sa a ridicat la rangul de Iconom Stavrofor pe Părintele Paroh Alexandru Pavel şi le-a acordat Distincţia de Vrednicie: d-lui Primar Nicuşor-Manuel Enăchioaia, d-nei Florica Pănescu, d-lui Marius-Nicolae Sepi şi d-lui cântăreţ Gheorghe Zamfir.