Episcopia Slatinei și Romanaților

TREI ÎNTR-UNUL ȘI UNUL ÎN TREI – SĂRBĂTOAREA SFINTEI TREIMI

 • 23/06/2024

TREI ÎNTR-UNUL ȘI UNUL ÎN TREI

SĂRBĂTOAREA SFINTEI TREIMI

CUVÂNTUL IERARHULUI

Dacă în fiecare zi a anului sărbătorim unul, doi, trei sau mai mulți sfinți, ori diferite evenimente sacre din istoria mântuirii noastre, a doua zi de Rusalii „prăznuim” pe Dumnezeu Însuși, Cel în Treime închinat − Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

Îmi aduc aminte că, în copilărie, am întrebat-o la un moment dat pe mama: „Mamă, cum de, odată îmi spui că Dumnezeu este începutul și Părintele a toate, Care a făcut cerul, pământul și toate cele ce sunt în ele, iar alte ori îmi povestești că S-a născut din Fecioara Maria, a fost răstignit pe cruce și a înviat din morți? Ce, avem doi Dumnezei?!…

Nu știu dacă mama s-a simțit depășită de întrebare, sau a considerat mai degrabă că este bine ca la aceasta să-mi răspundă o persoană mult mai avizată. Cert este că m-a trimis la părintele, care, parcă pentru a mă ului și mai mult la vârsta aceea, mi-a vorbit nu numai de Dumnezeu-Tatăl și de Dumnezeu-Fiul, ci și de Sfântul Duh! Aveam să înțeleg astfel că Dumnezeu, deși Unul în Ființă, este totuși întreit în Persoane; că Ființa Aceasta Dumnezeiască este totodată creatoare, mântuitoare și sfințitoare, prin Cele Trei Ipostasuri: Tatăl fiind Creatorul, Fiul întrupat este Mântuitorul, iar Duhul Sfânt este Sfințitorul.

A nu se înțelege că fiecare lucrare dumnezeiască n-ar fi comună tuturor Celor Trei Persoane, căci atunci Ele ar fi despărțite. Nu! Toate lucrările dumnezeiești sunt comune Celor Trei Persoane, chiar dacă îndeobște spunem numai despre Tatăl că este nenăscut și „sursa” celorlalte Două Persoane, despre Fiul că este născut din Tatăl, iar despre Duhul că purcede din Tatăl și S-a trimis în lume prin Fiul.

Taina Sfintei Treimi ne pare, astfel, una de nepătruns cu mintea și de neînțeles cu rațiunea noastră, prea obișnuită să gândească material. Ființa lui Dumnezeu, pur spirituală, nu poate fi înțeleasă de noi decât numai cu mintea luminată și spiritualizată de credință! Cum, adică, Trei într-Unul și Unul în Trei? Mintea noastră nu poate pricepe!… Poate doar să creadă, pornind de la revelația sfântă de la stejarul Mamvri și de la teofania de pe malul Iordanului. Astfel, Cei Trei Tineri pe Care I-a găzduit Avraam la stejar erau chiar Cele Trei Persoane ale Preasfintei Treimi (Fc. 18, 1-15), iar glasul Tatălui la botezul Fiului, în prezența Sfântului Duh în chip de porumbel, arată deopotrivă comuniunea dumnezeiască treimică (Mc. 1, 10-12).

Pentru mai multă înțelegere, asemănatu-S-a Ființa Dumnezeiască:

 • soarelui care, deși unul, este compus din disc solar, raze și căldură;
 • copacului, format din rădăcină, tulpină și coroană;
 • și chiar trupului nostru, alcătuit din cap, trunchi și membre.

Dar, pentru ca să nu se înțeleagă că Cele Trei Ipostasuri Divine sunt simple părți (bucăți) ale Aceleiași Ființe, iar nu Persoane Dumnezeiești depline, de aceea ne rugăm Fiecăreia dintre Ele cu rugăciuni speciale:

 • lui Dumnezeu Părintele, cu rugăciunea „Tatăl nostru” (Mt. 6, 9-13);
 • Domnului Hristos, cu rugăciunea „Doamne Iisuse”;
 • și Preasfântului Duh cu rugăciunea „Împărate ceresc”.

Iar ca să fie clară învățătura că Ipostasurile Dumnezeiești sunt Trei într-Unul și Ființa Dumnezeiască este Una în Trei, ne rugăm spunând:

 • „Sfinte Dumnezeule (Tatăl), Sfinte tare (Fiul), Sfinte fără de moarte (Duhul Sfânt), miluiește-ne pe noi”!
 • „Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne (Tatăl), curățește păcatele noastre; Stăpâne (Fiul), iartă fărădelegile noastre; Sfinte (Duhul Sfânt), cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru sfânt numele Tău”!

Sintetizând, spunem:

 • Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
 • Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție”!

Sau, și mai pe scurt:

 • Doamne, miluiește!

†SEBASTIAN,

Episcopul Slatinei şi Romanaţilor