PS SEBASTIAN


CURRICULUM VITAE

EPISCOP SEBASTIAN PAŞCANU

 

I. Biografie

S-a născut la 5 noiembrie 1966, în oraşul Moreni, jud. Dâmboviţa, ca fiu al lui Gheorghe şi Maria, primind la botez numele Sorin Petrică.

 • 1973-1981 — şcoala primară şi gimnaziul în Satul Minieri, jud. Prahova;
 • 1981-1983 — treapta I la Liceul Economic din Ploieşti;
 • 1983-1988 — cursurile Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ;
 • 1988 — a fost tuns în monahism şi hirotonit ierodiacon pe seama Schitului Crasna, jud. Prahova;
 • 1988-1992 — a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti;
 • 1992-1997 — a urmat cursurile de doctorat la Facultatea de Teologie din Tesalonic – Grecia, obţinând titlul de doctor în Liturgică;
 • 1996 – a fost hirotonit ieromonah;
 • 1996-1999 – stareţ al Schitului Crasna – Prahova;
 • 1997-2001 – exarh al mânăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor;
 • 1998 – cu prilejul sfinţirii bisericii noi a Mânăstirii Crasna, a primit rangul de protosinghel, iar în anul 2000, la sărbătoarea Sf. Antim Ivireanul, a fost hirotesit arhimandrit la Mănăstirea Antim din Bucureşti;
 • 2001 – 2008 – Episcop Vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, cu titulatura «Ilfoveanul»;
 • martie 2008 – a fost ales Episcop al noii înfiinţate Episcopii a Slatinei şi Romanaţilor.

II. Activitatea în plan administrativ-bisericesc

A iniţiat construcţia şi a ridicat, împreună cu preotul paroh, în Satul Minieri, primul locaş de cult.

În calitate de exarh şi apoi episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, s-a implicat în construirea Mânăstirii Christiana din Bucureşti, sprijinind în mare măsură lucrările la cele două biserici şi la chilii, precum şi la amenajarea Căminului de bătrâne de acolo.

Ca Episcop Vicar, a coordonat la Cancelaria Eparhială, timp de şapte ani, activitatea sectoarelor: Secretariat Eparhial, Administrativ bisericesc, Economic, Monumente şi Construcţii bisericeşti, Inspectorat Eparhial, Administrativ gospodăresc, precum şi Fabrica de lumânări, Magazinul bisericesc, Gospodăriile Sfintei Arhiepiscopii, Cantina studenţilor, Căminul studenţesc şi Căminul preoţesc, ocupându-se direct şi de lucrările de reabilitare a celor mai multe dintre locaţiile acestora.

În calitate de episcop al nou înfiinţatei Episcopii a Slatinei şi Romanaţilor, a iniţiat şi organizat activitatea Centrului Eparhial, cu toate sectoarele necesare bunei funcţionări, a reorganizat protoieriile și a dinamizat viața mănăstirilor şi a parohiilor din subordine. A amenajat și extins sediul administrativ, a restaurat reşedinţa chiriarhală, cu parcul aferent, și a reamenajat paraclisul episcopal „Sf. Treime”.

Începând cu anul 2010, a preluat lucrările de la catedrala episcopală, oficiind sfințirea inaugurală, construind clădirea administrativă și restaurând biserica mică din curte – pe aceasta din urmă amenajându-o ca locaș de slujire pentru comunitatea de persoane cu deficiențe de vorbire și auz. A amenajat și dotat biserica „Sf. Ioan Gură de Aur” ca paraclis episcopal pentru tineret, a restaurat „Casa Brâncoveanu”, a extins și reamenajat spațiul magazinului bisericesc, a finalizat construirea, a extins și amenajat „Casa Lazăr” din Cimitirul nou Clocociov – toate în Slatina.

III. Activitatea în plan cultural

Cărți

 • Comentariu la Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, Ed. ANCO, București, 2006, 116 pag.
 • Teologia liturgică românească în sec. XX (teza de doctorat), ANCO, Bucureşti, 2008, 234 pag.
 • Predici la duminicile de peste an, Episcopiei Slatinei și Romanaților, Slatina, 2011, 342 pag.

Studii și articole

 • Laude bisericeşti proprii monahilor şi laude bisericeşti specifice mirenilor – „Glasul Bisericii”, LIII (1997) nr. 9-12, pp. 55-63;
 • Popas în veşnicie – Meditaţie la Adormirea Maicii Domnului – „Glasul Bisericii”, LIV (1998) nr. 5-8, pp. 25-28;
 • Gânduri despre suferinţă – „Glasul Bisericii”, LIV (1998), nr. 9-12, pp. 46-49;
 • Păstrarea valorilor de artă, o nouă serie de cursuri pentru muzeografi şi ghizi la Techirghiol – „Glasul Bisericii”, LV (1999) nr. 9-12, pp. 141-143;
 • Un nou sat născut spiritual – sfinţirea primei biserici din Satul Minieri, Protoieria Câmpina – „Glasul Bisericii”, LV (1999) nr. 9-12, pp. 159-161;
 • Biserica noastră are în fruntea sa un monah – „Glasul Bisericii”, LVI (2000) nr. 1-4, pp. 58-62;
 • Noi îndreptări în textul Sfintei Liturghii – „Glasul Bisericii”, LXIII (2004) nr. 9-12, pp. 151-154;
 • Despre slava deşartă – „Glasul Bisericii”, LXIV (2005) nr. 1-4, pp. 101-105;
 • Cuvânt la Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel – „Glasul Bisericii”, LXIV (2005) nr. 5-8, pp. 64-69;
 • Despre idolatria de astăzi – „Glasul Bisericii”, LXV (2006), nr. 5-8, pp. 103-108;
 • Câteva precizări cu privire la textul şi săvârşirea Sf. Liturghii – „Mitropolia Olteniei”, LX (2008), nr. 9-12, pp. 7-17;
 • Moartea ca viaţă – „Episcopia Slatinei şi Romanaţilor”, II (2009), nr. 1, pp. 161-172;
 • Necazurile și suferința, „școală” pentru viața de dincolo − „Episcopia Slatinei și Romanaților”, II (2009), nr. 2, pp. 166-171;
 • Contraste cu lumea de astăzi. Meditație la tunderea în monahism − „Episcopia Slatinei și Romanaților”, III (2010), nr. 1, pp. 305-309;
 • Schimbarea la Față a Domnului speranță pentru viața de dincolo, în „Episcopia Slatinei și Romanaților”, III (2010), nr. 2, pp. 198-202;
 • Conștiința harului primit prin Sfintele Taine ale Botezului și Cununiei, în contextul lumii de azi, în vol. „Taină și mărturisire”, Caransebeș 2011, pp. 26-33;
 • De la virtuțile „normale” la virtutea virtuților – „Episcopia Slatinei și Romanaților” IV (2011) nr. 1, pp. 203-210;
 • Botez și Cununie în contextul lumii de azi „Episcopia Slatinei și Romanaților” IV (2011) nr. 2, pp. 171-177;
 • Monahismul, de la sublim la… secularizare „Episcopia Slatinei și Romanaților” IV (2011) nr. 2, pp. 231-234;
 • Biserica și activitatea caritabilă – „Episcopia Slatinei și Romanaților” V (2012) nr. 1, pp. 95-98;
 • Biserica – de la întemeiere la secularizare, „Episcopia Slatinei și Romanaților” V (2012) nr. 1, pp. 125-128;
 • Învierea lui Hristos – bucuria noastră, „Episcopia Slatinei și Romanaților” V (2012) nr. 1, pp. 139-145;
 • Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României, „Episcopia Slatinei și Romanaților” V (2012) nr. 2, pp. 125-129;
 • De ce este sfânt împăratul Constantin cel Mare? „Episcopia Slatinei și Romanaților” VI (2013), pp. 13-19;
 • 22 decembrie 1989, „Episcopia Slatinei și Romanaților” VI (2013), pp. 127-128;
 • Sfântul Constantin Brâncoveanu și ctitoriile sale în ținutul oltenesc, în „Sfântul Constantin Brâncoveanu, Ocrotitorul Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor”, vol III, Slatina 2014, pp. 134-144;
 • Acrivie și pogorământ în aplicarea Sfintelor canoane la Taina Sfintei Spovedanii, „Episcopia Slatinei și Romanaților” VII (2014), pp. 13-25;
 • Sărbătoarea Întâmpinării Domnului, „Episcopia Slatinei și Romanaților” VII (2014), pp. 97-100;
 • Biserica – o retrospectivă și câteva considerente asupra ei, astăzi „Episcopia Slatinei și Romanaților” VIII (2015), pp. 50-54;
 • Nostalgia comunismului?!… Un răspuns pe seama pătimitorilor din acea vreme, „Episcopia Slatinei și Romanaților” VIII (2015), pp. 116-123;
 • Se poate „moderniza” Biserica Ortodoxă, „Episcopia Slatinei și Romanaților” IX (2016), pp. 79-85;

În afara acestora, a scris și o serie de reportaje cu caracter comemorativ ori documentar în publicaţiile: Vestitorul Ortodoxiei, Biserica Ortodoxă Română şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor.

Inițiative și coordonarea unor proiecte culturale

A inițiat și coordonat editarea:

 • periodicului eparhial „Episcopia Slatinei și Romanaților” (în 14 volume), Ed. Episcopiei Slatinei și Romanaților, Slatina, 2008-2016;
 • albumului „Repertoar al bisericilor de lemn din județul Olt”, Eftimie Murgu, Reșița 2012, reeditat la Ed. Episcopiei Slatinei și Romanaților, Slatina, 2013;
 • volumului „Slujitori ai Bisericii din Olt și Romanați, prigoniți în timpul regimului comunist”, Episcopiei Slatinei și Romanaților, Slatina, 2013;
 • lucrării omagiale „Sfântul Constantin Brâncoveanu, Ocrotitorul Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor”, în trei volume, Slatina, 2014;
 • monografiilor mănăstirilor istorice din eparhie (2013-2017);

Ca perspectivă, în anii următori se va îngriji de publicarea:

 • Istoriei Parohiilor din jud. Olt;
 • Monografiei Episcopiei Slatinei și Romanaților.

Simpozioane și diferite alte acțiuni culturale

În calitate de arhimandrit şi apoi episcop, a reprezentat Arhiepiscopia Bucureştilor şi Patriarhia Română la diferite reuniuni, simpozioane ori acţiuni culturale în ţară şi străinătate, prezentând comunicări, mesaje, ori punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe Române. Amintim aici simpozioanele internaţionale de la: Hania (insula Creta) ― mai 2000 şi Moscova ― mai 2001, privind opera de asistenţă socială a Bisericii; Nicosia (Cipru) ― mai 2003, pe tema „Ecumenicitatea şi cultura, căi ale păcii în cadrul fenomenului globalizării”; Volos (Grecia) ― mai 2004, pe tema „Religia în şcoală” şi Veria (Grecia) ― iunie 2006, pe tema „Teologia Sfântului Apostol Pavel şi idolatria contemporană”.

De asemenea, la solicitarea grupului redacţional «Viaţa religioasă», a Centrului media «Basilica», a postului local OLT TV, ori a altor trusturi de presă, a participat la diferite emisiuni radio sau televizate, pe teme cu conţinut teologic ori administrativ-bisericesc.

În semn de apreciere a activităţii susţinute, Preşedinţia României i-a conferit, în februarie 2004, Ordinul “Meritul Cultural” în grad de Comandor.

Limbi străine: greacă şi franceză.

Actualizat, aprilie 2017