PS. SEBASTIAN

CURRICULUM VITAE

SEBASTIAN PAŞCANU,

 

Episcopul Slatinei şi Romanaţilor

 

IBiografie

S-a născut la 5 noiembrie 1966, în oraşul Moreni, jud. Dâmboviţa, ca fiu al lui Gheorghe şi Maria Paşcanu, primind la botez numele Sorin Petrică şi fiind al doilea din cei trei copii;

 • 1973-1981 — şcoala primară şi gimnaziul în Satul Minieri, jud. Prahova;
 • 1981-1983 — treapta I la Liceul Economic din Ploieşti;
 • 1983-1988 — cursurile Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ;
 • 1988 — a fost tuns în monahism şi hirotonit ierodiacon pe seama Schitului Crasna, jud. Prahova;
 • 1988-1992 — a frecventat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti;
 • 1992-1997 — a urmat cursurile de doctorat la Facultatea de Teologie din Thessalonic – Grecia, obţinând titlul de doctor în Liturgică;
 • 1996 – a fost hirotonit ieromonah;
 • 1996-1999 – stareţ al Schitului Crasna – Prahova;
 • 1997-2001 – exarh al mânăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor;
 • 1998 – cu prilejul sfinţirii bisericii noi a Mânăstirii Crasna, a primit rangul de protosinghel, iar în anul 2000, la sărbătoarea Sf. Antim Ivireanul, a fost hirotesit arhimandrit la Mănăstirea Antim din Bucureşti;
 • 2001 – 2008 – Episcop Vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, cu titlul «Ilfoveanul»;
 • martie 2008 – a fost ales Episcop al noii înfiinţate Episcopii a Slatinei şi Romanaţilor.

II. Activitatea în plan administrativ-bisericesc

A iniţiat construcţia şi a ridicat, împreună cu preotul paroh, în satul unde a copilărit, primul locaş de cult.

În calitate de exarh şi apoi episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, s-a implicat în construirea Mânăstirii Christiana din Bucureşti, sprijinind în mare măsură lucrările la cele două biserici şi la chilii, precum şi la amenajarea Căminului de bătrâne de acolo.

Ca Episcop Vicar, a coordonat la Cancelaria Eparhială, timp de şapte ani, activitatea sectoarelor: Secretariat Eparhial, Administrativ bisericesc, Economic, Monumente şi Construcţii bisericeşti, Inspectorat Eparhial, Administrativ gospodăresc, precum şi Fabrica de lumânări, Magazinul bisericesc, Gospodăriile Sfintei Arhiepiscopii, Cantina studenţilor, Căminul studenţesc şi Căminul preoţesc, ocupându-se direct şi de lucrările de restaurare şi modernizare a celor mai multe dintre locaţiile acestora.

În calitate de episcop al nou înfiinţatei Episcopii a Slatinei şi Romanaţilor, a iniţiat şi organizat activitatea Centrului Eparhial, cu toate sectoarele necesare bunei funcţionări. A amenajat sediul administrativ şi reşedinţa episcopală, pe aceasta din urmă restaurându-o integral şi împrejmuind parcul aferent. A reorganizat protoieriile, a dinamizat viaţa mănăstirilor şi a stabilit o relaţie nouă cu preoţii parohiilor din subordine.

III. Activitatea în plan cultural

A publicat următoarele cărţi şi studii:

 • Teologia liturgică românească în sec. XX, teza de doctorat, Editura ANCO, Bucureşti, 2008, 234 pag.
 • Comentariu la Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, Schitul Crasna, ediţiile 1996 şi 2006, 116 pag.
 • Predici la duminicile de peste an, Slatina 2011, 342 pag.
 • Laude bisericeşti proprii monahilor şi laude bisericeşti specifice mirenilor – „Glasul Bisericii”, LIII (1997) nr. 9-12, pp. 55-63;
 • Popas în veşnicie – Meditaţie la Adormirea Maicii Domnului – „Glasul Bisericii”, LIV (1998) nr. 5-8, pp. 25-28;
 • Gânduri despre suferinţă – „Glasul Bisericii”, LIV (1998), nr. 9-12, pp. 46-49;
 • Păstrarea valorilor de artă, o nouă serie de cursuri pentru muzeografi şi ghizi la Techirghiol – „Glasul Bisericii”, LV (1999) nr. 9-12, pp. 141-143;
 • Un nou sat născut spiritual – sfinţirea primei biserici din Satul Minieri, Protoieria Câmpina – „Glasul Bisericii”, LV (1999) nr. 9-12, pp. 159-161;
 • Biserica noastră are în fruntea sa un monah – „Glasul Bisericii”, LVI (2000) nr. 1-4, pp. 58-62;
 • Noi îndreptări în textul Sfintei Liturghii – „Glasul Bisericii”, LXIII (2004) nr. 9-12, pp. 151-154;
 • Despre slava deşartă – „Glasul Bisericii”, LXIV (2005) nr. 1-4, pp. 101-105;
 • Cuvânt la Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel – „Glasul Bisericii”, LXIV (2005) nr. 5-8, pp. 64-69;
 • Despre idolatria de astăzi – „Glasul Bisericii”, LXV (2006), nr. 5-8, pp. 103-108;
 • Câteva precizări cu privire la textul şi săvârşirea Sf. Liturghii – „Mitropolia Olteniei”, LX (2008), nr. 9-12, pp. 7-17;
 • Moartea ca viaţă – „Episcopia Slatinei şi Romanaţilor”, II (2009), nr. 1, pp. 161-172;
 • Necazurile şi suferinţa, „şcoală” pentru viaţa de dincolo − „Episcopia Slatinei şi Romanaţilor”, II (2009), nr. 2, pp. 166-171;
 • Contraste cu lumea de astăzi. Meditaţie la tunderea în monahism − „Episcopia Slatinei şi Romanaţilor”, III (2010), nr. 1, pp. 305-309;

În afara celor de mai sus, a mai scris şi o serie de reportaje cu caracter comemorativ ori documentar în publicaţiile: Vestitorul Ortodoxiei, Biserica Ortodoxă Română şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor.

Ca perspectivă, în anii următori se va îngriji de publicarea:

 • Monografiei Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor, la împlinirea a șapte ani de la activarea eparhiei;
 • unui volum intitulat „Sfântul Constantin Brâncoveanu ― Ocrotitorul Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor”, cu prilejul sărbătoririi a 300 de ani de la martiriul Sfântului şi
 • a Istoricului bisericilor din Episcopia Slatinei şi Romanaţilor, la împlinirea a şase ani de activitate.

În calitate de arhimandrit şi apoi episcop, a reprezentat Arhiepiscopia Bucureştilor şi Patriarhia Română la diferite reuniuni, simpozioane ori acţiuni culturale în ţară şi străinătate, prezentând comunicări, mesaje, ori punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe Române. Amintim aici simpozioanele internaţionale de la: Hania (insula Creta) ― mai 2000 şi Moscova ― mai 2001, privind opera de asistenţă socială a Bisericii; Nicosia (Cipru) ― mai 2003, pe tema „Ecumenicitatea şi cultura, căi ale păcii în cadrul fenomenului globalizării”; Volos (Grecia) ― mai 2004, pe tema „Religia în şcoală” şi Veria (Grecia) ― iunie 2006, pe tema „Teologia Sfântului Apostol Pavel şi idolatria contemporană”.

De asemenea, la invitaţia unor reporteri ai Grupului redacţional «Viaţa religioasă», ai Centrului media «Basilica», ori ai unor trusturi de presă, a participat la diferite emisiuni radio sau televizate, pe teme cu conţinut teologic ori administrativ-bisericesc.

În semn de apreciere a activităţii susţinute, Preşedinţia României i-a conferit, în februarie 2004, Ordinul “Meritul Cultural” în grad de Comandor.

Limbi străine: greacă şi franceză.