Adunarea Eparhiala

CONSTITUIREA COMISIILOR ADUNĂRII EPARHIALE

 

În data de 10 iunie 2014 a avut loc şedinţa de constituire a Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor. Drept urmare, au fost constituite cinci comisii de lucru în cadrul Adunării Eparhiale şi au fost aleşi membrii ce vor face parte din aceste comisii. De asemenea, au fost aleşi membrii pentru Adunarea Naţională Bisericească, Consiliul Eparhial şi Consistoriul Eparhial.

I. Comisia Administrativ-Bisericească

1. Pr. Nicolaescu Nicolae – președinte

2. Pr. Popescu Ilie

3. Dir. Dobra Gheorghe

4. Ing. Stancu Gabriel

5. Dep. Steriu Valeriu-Andrei

6. Dep. Știrbu Gigel-Sorinel

 

         II. Comisia Culturală și Educațională

1. Pr. Ciucă Ion – președinte

2. Pr. Ene Stelian

3. Prof. Drăghici Nicolae

4. Insp. Grecu Florica

5. Dir. Guțică-Florescu Laurențiu

6. Prof. Zorzoliu Traian  (†)

 

III. Comisia Economică, Bugetară și Patrimonială

1. Pr. Hrițcu Laurențiu – președinte

2. Pr. Delcea Dorinel

3. Dir. Ghidănac Dumitru

4. Ec. Gubandru Marin

5. Arh. Mitrache Severică

6. Primar Tiutiu Gheorghe-Florin

 

IV. Comisia Social-Filantropică

1. Pr. Bica Marin – președinte

2. Pr. Stănescu Eugen

3. Dir. Dinoiu Iuliana

4. Dir. Tomescu Constantin-Cristian

5. Dr. Trăistaru Victor-Savin

6.  D-l Voicu Marin

 

V. Comisia Organizatorică, Juridică și de Validare

1. Pr. Patriche Constantin – președinte

2. Pr. Bănică Florin

3. Primar Ciocan Ion

4. Proc. Constantinescu Gheorghe

5. Col. Neacșu Ion

6. Notar Ruscu Rodica