Episcopia Slatinei și Romanaților

Biserica Parohiei Albești-Cungrea a fost retârnosită

Biserica Parohiei Albești-Cungrea a fost retârnosită

  • 25/11/2019

Duminică, 24 noiembrie, Preasfințitul Episcop Sebastian a retârnosit biserica Parohiei Albești, com. Cungrea.

La final Sfintei Liturghii, în cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a tâlcuit Evanghelia a XXX-a după Rusalii, a Dregătorului bogat: „De ce mai este ignorant dregătorul bogat? Pentru felul în care cere să moștenească viața de veci! Așa se exprimă el în textul de astăzi de la Sfântul Luca. Cum întreabă tânărul în textul de la Sfântul Evanghelist Matei? Ce bine să fac, ca să am viața de veci? Vedeți? Acela cere să aibă viața de veci, iar cel de astăzi să o moștenească. I-a corectat, însă, Hristos, și pe unul și pe celălalt. Ce le-a răspuns El? De vrei să intriîn viață − nu dacă vrei s-o ai, nici dacă vrei s-o moștenești −, păzește poruncile. Vedeți cum tânărul gândea ca un bogat? A pus problema exact în felul în care gândesc bogații. A venit la Hristos conștient de multele sale bogății, cerând să moștenească și să aibă viața de veci. Hristos însă a făcut distincție și a arătat că una este să moștenești ori să ai, și alta să intri în viața de veci. De ce? Pentru că una este calea poruncilor, și alta calea desăvârșirii, chiar dacă ambele duc în Împărăția lui Dumnezeu.

În viața de dincolo, vor fi unii care se vor mântui așa, cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale Domnului, și prea puțini aleși, care vor ajunge moștenitori și chiar judecători ai celorlalți: au nu știți că sfinții vor judeca lumea? (1 Cor. 6, 2) Iar despre Sfinții Apostoli spune că vor ședea și ei pe douăsprezece tronuri, judecând cele douăsprezece seminții ale lui Israel (Mt. 19, 28). Iată, așadar, două categorii de „cetățeni” ai Împărăției Cerurilor: una, a celor mântuiți, și alta a celor desăvârșiți, sau a sfinților.

Ei bine, văzând Hristos confuzia din mintea bogatului, i-a răspuns, afirmând mai întâi un Creștinism pe măsura priceperii lui și a celor mai mulți dintre noi. Ce a spus Domnul că trebuie să facă pentru ca să intre în viața de veci? Să nu săvârșești adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Un Creștinism, vasăzică, simplu, comod, confortabil și la îndemâna oricui, pentru că aduce de față numai poruncile prohibitive din Lege, și anume doar pe acelea ce se referă strict la relația cu semenii. De aceea i s-a și părut extrem de simplu bogatului, care a și replicat: Toate acestea le-am păzit din tinerețile mele. Atunci, aceasta îți mai lipsește, a adăugat Hristos: Vinde toate câte ai și le împarte săracilor… și vino de urmează Mie. Ce a făcut atunci bogatul? I-a întors spatele și a plecat…”.

Pentru efortul depus la realizarea lucrărilor de restaurare, Preasfinția Sa a acordat rangul de Sachelar preotului paroh Adrian Raicovici, iar celor care au sprijinit financiar le-au fost decernate Distincții de vrednicie.