Episcopia Slatinei și Romanaților

Biserica Parohiei Pestra a fost retârnosită

Biserica Parohiei Pestra a fost retârnosită

  • 28/09/2015

Duminică, 27 septembrie, Preasfinţitul Părinte Sebastian, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit slujba de retârnosire a bisericii cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului și Sf. Nicolae” a Parohiei Pestra, com. Dăneasa.

În cuvântul de învățătură, Preasfinţitul Sebastian a tâlcuit evanghelia zilei, legată de pescuirea minunată: „Mesajul evangheliei de astăzi este cât se poate de clar: Să ascultăm de Dumnezeu chiar şi atunci când lucrul acesta ar putea părea „iraţional”! Oare credinţa este raţională? Nicidecum, ci supraraţională! Să urmăm pe Dumnezeu chiar şi atunci când drumul către El ar părea că duce în direcţia opusă acestei lumi, căci El a situat lumea de aici cu mult mai prejos decât cealaltă, când a zis: „Nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca… Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte se vor adăuga vouă” (Mt. 6, 31 şi 33). Să iubim pe Dumnezeu chiar şi atunci când acest lucru ar putea părea nebunie sau sminteală, după cum a numit Apostolul neamurilor crucea lui Hristos, care, însă, s-a dovedit mântuitoare (I Cor. 1, 18 şi 23).

Să slujim pe Dumnezeu cu toată fiinţa noastră, de nimic îndoindu-ne, pentru că El este Creatorul şi Stăpânul tuturor, şi atunci nu vom mai duce lipsă de nimic. Să ne încredinţăm voii Lui sfinte şi mântuitoare, şi atunci lumina, bogăţia şi mântuirea Sa ne vor aduce nespusă şi neînchipuită bucurie şi împlinire, într-o lume ce pare din ce în ce mai greu de înfruntat fără sprijinul şi ajutorul Său minunat.”

La final, pentru efortul depus la restaurarea și repictarea bisericii, Preasfinţitul Sebastian a acordat rangul de Sachelar PC Pr. Paroh Dumitru Buzurin şi Distincţii de Vrednicie Dlui Primar Nicolae Soare, Dlui Sorin Oprescu – Vicepreședintele Consiliului Județean Olt, Dlui Consilier Superior Valentin Stan, Dlui Nicolae Stan, Dlui Nicolae Budan și Dnei Daniela Medințu.