Episcopia Slatinei și Romanaților

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII ORTODOX?

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII ORTODOX?

  • 04/03/2023

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII ORTODOX?

CUVÂNTUL IERARHULUI

Duminica Ortodoxiei

Astăzi este ziua onomastică a Bisericii noastre. Da! Dacă la Rusalii sărbătorim aniversarea Bisericii, în această duminică îi prăznuim ziua numelui − Biserica ORTODOXĂ. Prilej potrivit să ne întrebăm: dar, oare, ce înseamnă să fii creștin ortodox? A fi ortodox înseamnă:

crezi că Dumnezeu S-a făcut OM de dragul tău – „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (In 3, 16);

– Să nădăjduiești că tot ceea ce ceri tu de la El poți primi (Mc. 11, 24), până și puterea de a „muta munții din loc” (Mt. 17, 20);

– „Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți!” (Lc. 10, 27).

Apropo de aproapele, a fi ortodox înseamnă:

– Să fii samarineanul milostiv, care l-a slujit cu dragoste pe călătorul căzut între tâlhari (Lc. 10, 30-37);

– Să fii sutașul mărinimos, care s-a raportat la slujitorul său nu ca la o slugă, ci ca la un frate (Mt. 8, 5-13);

– Să fii Zaheu cel generos, gata să arate semenilor săi împătrită generozitate: „Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor, iar dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva întorc împătrit! (Lc. 19, 1-10).

A fi ortodox înseamnă să ai modele de pocăință pe:

– David, care și-a plâns păcatele cu lacrimi amare (Ps. 50);

Petru, care s-a pocăit și a primit, pentru aceasta, mai mare demnitate decât cea de care se lepădase (Mt. 26, 69-75 și In 21, 15-19);

Fiul cel risipitor, care s-a întors cu umilință la Tatăl, pretinzând nu demnitatea pierdută de fiu, ci muncă de slugă (Lc. 15, 17-21);

Femeia cea păcătoasă, care a spălat cu lacrimi picioarele Domnului, le-a uns cu mir de mare preț și le-a șters cu părul capului ei (Lc. 7, 37-38).

În fine, a fi ortodox mai înseamnă și:

– Să postești – atât de bucate, cât și de păcate; postul stomacului, dar și postul minții, al sufletului, al simțurilor și al tuturor laturilor ființei tale;

– Să fii milostiv cu semenii, bine știind că doar ceea ce le dăruim lor vom putea „lua” cu noi și DINCOLO;

– Să frecventezi biserica, pentrucă cine nu are biserica de mamă nu poate avea nici pe Dumnezeu de Tată;

– Să venerezi sfintele icoane, în cinstea cărora a și fost proclamată duminica de azi Duminica Ortodoxiei;

– Să te spovedești de păcate, căci nimeni nu este fără de păcat, măcar de ar fi viața lui și doar o singură zi;

Să te împărtășești cu Trupul și Sângele Domnului, căci „cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viață veșnică, și Eu îl voi învia în ziua cea de apoi”, zice Domnul (In 6, 54).

– Să te rogi ca și cum ai muri astăzi, dar să lucrezi ca și cum ai trăi veșnic;

Să trăiești fără groaza morții și să mori fără a regreta viața; să trăiești fără obsesia morții și să mori fără obsesia vieții, încredințat că „și dacă trăim, și dacă murim, (tot) ai Domnului suntem” (Rom. 14, 8), căci și viața și moartea duc tot la veșnicia Lui.

Acestea înseamnă, pe scurt, să fii ortodox!…

† SEBASTIAN       

Episcopul Slatinei și Romanaților