Episcopia Slatinei și Romanaților

Concurs pentru postul de preot militar

Concurs pentru postul de preot militar

 • 19/01/2018

Secția de Asistență Religioasă din cadrul Ministerului Apărării Naționale scoate la concurs un post de preot militar.

Condiţii de înscriere ale candidaților:

 • să fie absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, cu media minimă 8,50;
 • să fie preoți hirotoniți, cu minimum 2 ani vechime în activitatea pastorală;
 • să aibă vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani;
 • să aibă ținută morală și situație canonică ireproșabilă.

Dosarul candidaților trebuie să conțină următoarele documente:

 1. Binecuvântarea de participare din partea PS Episcop Sebastian;
 2. Binecuvântarea eparhiei în cuprinsul căreia se află postul vacant;
 3. Cererea de înscriere la concurs;
 4. Copii acte studii (diplomă de licenţă în teologie şi foaie matricolă);
 5. Copie act de identitate;
 6. Fișă personală eliberată de eparhie;
 7. Cazier judiciar;
 8. Fișă medicală (tip recrutare);
 9. Curriculum vitae;
 10. Adeverință de vechime în preoție și copie după carnetul de muncă;
 11. Memoriu de activitate vizat de protoierie;
 12. Certificat de competență lingvistică pentru limba engleză (nivel mediu);
 13. Certificat de competență operare pe calculator.

Depunerea dosarelor se va face la Centrul Eparhial din Slatina, în perioada 19.01.-19.02.2018. După expirarea perioadei de candidare, dosarele preoților care au primit binecuvântarea de participare la concurs vor fi trimise la Sectorul Social-Filantropic al Administrației Patriarhale, urmând ca, în 15 zile lucrătoare de la primirea acestora, să fie organizat concursul de selecționare.