Episcopia Slatinei și Romanaților

Concursul județean „Satul meu în strai de sărbătoare”, la prima ediție

Concursul județean „Satul meu în strai de sărbătoare”, la prima ediție

 • 17/05/2019

În data de 23 mai a.c., la Centrul Social al Episcopiei Slatinei și Romanaților se va desfășura prima ediție a concursului județean Satul meu în strai de sărbătoare, concurs care se înscrie în tematica Anului omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari), așa cum a fost proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, fiind înscris în Calendarul Activităților Județene Olt la nr. 12985/ 07.11.2018, poziția 17.

Concursul se adresează atât preșcolarilor, cât şi elevilor claselor 0 – VIII. Acesta se desfășoară pe trei secțiuni:

I – Lucrări Artistico-Plastice (lucrările elevilor vor fi executate într-o tehnică de lucru la alegere, pe suport A4, fiecare lucrare fiind etichetată pe verso cu numele elevului, grupa/ clasa, unitatea școlară, numele cadrului didactic/ preotului îndrumător).

Posibile teme de abordat:

 • Satul de odinioară
 • Copilăria de altădată
 • Școala de odinioară
 • Peisaje, locuri și oameni de neuitat
 • Tradiții și obiceiuri din localitatea noastră

II – Creații Literare (creaţiile literare – compuneri și versuri, scrise de mână pe maximum două pagini A4, trebuie să respecte tematica şi să poarte amprenta originalităţii. Nu se iau în considerare textele reproduse/ copiate. Fiecare lucrare trebuie etichetată pe verso cu numele elevului, grupa/ clasa, unitatea școlară, numele cadrului didactic/ preotului îndrumător).

Posibile teme de abordat:

 • Satul de odinioară
 • Copilăria de altădată
 • Școala de odinioară
 • Peisaje, locuri și oameni de neuitat
 • Tradiții și obiceiuri din localitatea noastră

III – Multimedia (la această secțiune se pot înscrie elevi ai claselor V-VIII. Fotografiile și prezentările Power Point (maximum 10 slide-uri) privind localitatea natală vor fi trimise pe suport electronic, etichetat pe spate cu numele elevului, grupa/ clasa, unitatea școlară, numele cadrului didactic/ preotului îndrumător).

Condiții de participare:

 • Participanții la concurs se vor în scrie pe baza fișei de înscriere (Anexa 1), la următoarea adresă de e-mail: miki_slatina@yahoo.com, nu mai târziu de data 20 mai 2019.
 • Participarea este indirectă.
 • Un cadru didactic/ preot poate participa cu maxim două lucrări/ secțiune.
 • Depunerea lucrărilor se face personal sau prin poștă la adresa: Episcopia Slatinei și Romanaților, str. Grădiniței, nr. 1, municipiul Slatina, județul Olt, cod poștal 230080, cu mențiunea “pentru concursul Satul meu în strai de sărbătoare”, până la data de 20.05.2019, data poștei.
 • Lucrările trimise nu se vor restitui, drepturile patrimoniale asupra lucrărilor sunt cedate organizatorului.
 • Fiecare participant va trimite împreună cu lucrările Fișa de înscriere, precum și Acordul de parteneriat,completat și ștampilat.
 • Nu se percepe taxă de înscriere.

Criterii de evaluare/ jurizare:

 • Evaluarea creaţiilor elevilor va fi făcută de către un juriu format din cadre didactice de specialitate și reprezentanți ai Episcopiei Slatinei și Romanaților.
 • Criteriile de evaluare vizează: respectarea tematicii, munca elevului oglindită în lucrări, originalitatea, creativitatea, respectarea normelor lingvistice, folosirea diacriticelor;  tehnoredactare, ilustrare/ grafică, bogăţia şi varietatea materialului, calitatea expresiei şi conţinutul.
 • Se vor acorda premiile I, II, III pentru fiecare categorie de vârstă, la fiecare secţiune, diplome de participare pentru toţi elevii, adeverințe pentru cadrele didactice îndrumătoare/ preoți.

Descarcă mai jos Anexa I – Formularul de înscriere la concurs: