Episcopia Slatinei și Romanaților

Cuvânt pascal rostit cursanților de la Școala de Poliţie

Cuvânt pascal rostit cursanților de la Școala de Poliţie

  • 14/04/2012

Miercuri 11 aprilie, la invitaţia Centrului de Formare şi Perfecţionare a Agenţilor de Poliţie (CFPAP)“Nicolae Golescu” din Mun. Slatina, PS Părinte Episcop Sebastian a susţinut cursanților un cuvânt pascal, în care a subliniat importanţa meta-istorică, cosmică și universală a Învierii Domnului: “Învierea Domnului nu este deloc un simplu eveniment istoric, ci este un eveniment meta-istoric, adică mai presus de istorie, est un eveniment cosmic şi, totodată, unul de vocaţie universală. Astfel, prin faptul Învierii se re-creează şi se re-scrie istoria neamului omenesc. Mântuitorul Hristos nu a înviat doar pentru El, ci a înviat şi pentru noi. A înviat ca să arate că moartea nu este atotputernică şi că nu ea este sfârşitul, aşa cum pare, adesea, multora. Biruind-o prin Înviere, Mântuitorul ne-a arătat că ea nu este decât o trecereîntr-o altă realitate şi că, în Învierea Lui, vom învia şi noi ”.

La final, Preasfinţitul Părinte a dăruit celor tuturor celor prezenţi Scrisoarea Pastorală de Sfintele Paşti, intitulată “Înviere şi apostazie”, iar cadrelor didactice Cartea de rugăciuni editată de Episcopie, îndemnându-i pe cei toţi să întâmpine creştineşte sărbătorile pascale.

A urmat apoi cuvântul rostit de Dna. Muz. Claudia Balaci, reprezentantul Muzeului Judeţean Olt, cu privire la tradiţiile şi obiceiurile pascale.