Episcopia Slatinei și Romanaților

Fișa cadru de prezentare a proiectului cu finanțare nerambursabilă pentru restaurarea, conservarea și consolidarea bisericii vechi și a turnului clopotniță a Mănăstirii Călui

Fișa cadru de prezentare a proiectului cu finanțare nerambursabilă pentru restaurarea, conservarea și consolidarea bisericii vechi și a turnului clopotniță a Mănăstirii Călui

  • 21/11/2017

FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT

 

I – DATE GENERALE

titlul proiectului

RESTAURARE, CONSOLIDARE ȘI CONSERVARE ZID DE INCINTĂ A MÂNĂSTIRII CĂLUI, CONSERVARE, CONSOLIDARE, AMENAJARE SI REFUNCTIONALIZARE CASELE STĂRETIEI, REALIZARE INSTALAȚII ELECTRICE, TERMICE ȘI SANITARE, REALIZARE ILUMINAT ARHITECTURAL ȘI AMBIENTAL

– amplasamentul:

Şos. Frații Buzești, nr. 209, sat Gura Căluiu, comuna Călui, judeţul Olt; cod poștal 237291 – Protoieria Slatina 1

– solicitant

MANASTIREA CALUI

II – TIPUL DE INTERVENȚIE

– tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcţii reprezentând monumente istorice

Proiectul se află în deplină rezonanță strategică și economică atât cu “Strategia de dezvoltare a județului Olt pentru perioada 2014-2020”, cât și cu inițiativele locale ale Primăriei CĂLUI.

De asemenea, în apropierea Mânăstirii Călui se află localitatea OBOGA, unde se află celebrul centru de olărit Oboga, unul dintre cele mai importante centre de acest tip din Oltenia.

Obiectivul este monument nominalizat în L.M.I. 2015, judetul OLT, la următoarele poziţii:

 414, cod: OT-II-m-A-08808.02 – sub denumirea CASELE STĂREȚIEI – datare 1588, sat Călui, comuna Călui

 418, cod: OT-II-m-A-08808.06 – sub denumirea ZID DE INCINTĂ – datare 1588, sat Călui, comuna Călui

PENTRU OBIECT 1 – CASELE STĂREȚIEI se alege varianta care implică realizarea planșeelor, folosind zidăria existentă și suprastructura din lemn sprijinită pe zidărie și realizarea de zidărie nouă pentru completare. Zidăria nouă va fi realizată folosind cărămidă cu dimensiunea similara cu cea existenta, iar cea armata în rost orizontal folosind otel inoxidabil.

PENTRU OBIECT 2 – ZID DE INCINTĂ se alege varianta de intervenții minimale, care implica următoarele lucrări:

– Reparații fisuri;

– Înlocuire zone cu zidărie degradata;

– Refacere zone cu discontinuități.

Principala zona in care se găsesc ziduri cu înălțimea mai mare de 5 m, zona ce determină încadrarea în clasa de risc seismic RsII, este cea unde se reconstruiesc „casele stăreției”. Prin această construcție se limitează înălțimea si se modifica schema statica a zidurilor, astfel ca încadrarea in clase de risc seismic este după cum urmează:

– In situația existentă părțile de construcție studiate se încadrează in clasa de risc seismic RsII;

– In urma intervențiilor obiectivul se încadrează in clasa de risc seismic RSIII.

Prin intervențiile propuse nu sunt afectate vecinătățile.

– intervenții asupra componentelor artistice exterioare: X da  £ nu

– intervenții asupra componentelor artistice interioare:  £ da   X nu

– categoria “B” de importanță  a construcţiilor (conform H.G. nr. 766/1997)

– clasa “II” de importanță a construcţiilor (conform Normativului P100/2006)

III – DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ŞI CONSTRUCŢIILE

III.01 – CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

– încadrare în localitate și zonă

Lucrările ce fac obiectul prezentului proiect se vor desfăşura în Judeţul Olt, în comuna Călui, sat Gura Căluiu. Comuna Călui se află pe terasa medie a râului Căluiu, la aproximativ 20 km Vest de municipiul Slatina, reședința de județ.

– condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform: 

  • PUG localitatea Calui,
  • Certificatul de urbanism nr. 16 / 25.09.2017, emis de Primăria Calui, judetul Olt;
  • Avizul Ministerului Culturii (avizul Directia Patrimoniu Cultural).

Bilanț teritorial:

SUPRAFETE:

S teren =  68.768 mp

Suprafaţa construită a tuturor elementelor existente sitului:

(corpC1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C19+C20+C21+C22+

C23+C24 cnf. ECF) este de 3214.00 mp

OBIECT 1 – CASELE STĂREȚIEI (RUINE)

Sc = 259.00 mp ( C20 )

Sd = 259.00 mp

Su = 516.00 mp

RH = DEMISOL+PARTER+POD (MANSARDĂ)

Hmax = 7.32

OBIECT 2 – ZID DE INCINTĂ

Sc = 231.00 mp ( C22 + C23 = 159mp + 72mp )

Sd = 231.00 mp

Su =  nu este cazul, nu există încăperi

RH = N/A

Hmax = 7.37 m

CALCUL DE COEFICIENTI URBANISTICI:

(include corpurile C1-C24)

Sc TOTALĂ = 3214.00 mp

Sd TOTALĂ =  3526.20 mp

P.O.T. =  4.67 % (nu se modifică – nu se construiește în afara amprentei istorice),

C.U.T. =  0.051   (nu se modifică – nu se construiește în afara amprentei istorice),